Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FAQ om Ledere i DJ

Ledere i DJ er et fagligt fællesskab for ledere i medie- og kommunikationsbranchen. Her finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om medlemskab af foreningen.

Hvem skal være medlem af Ledere i DJ?

Du skal være medlem af specialforeningen Ledere i DJ, hvis du har et formelt personaleansvar, hvor du kan ansætte og forhandle løn med medarbejdere. Det gælder også, hvis du som leder er ansat på en DJ-overenskomst. Du vil typisk være redaktionschef, kommunikationschef, offentlig leder, teamleder eller lignende. 

Du kan være medlem af Ledere i DJ, hvis du har visse ledelsesmæssige beføjelser, men ikke et egentligt personaleansvar. Du kan eksempelvis være projektleder, redaktør, souschef eller lignende. Eller du kan være selvstændig konsulent. 

Hvad koster det at være medlem af Ledere i DJ?

Det koster ikke noget ud over kontingentet til DJ (og de specialgrupper, som man eventuelt er I-medlem af).

Kan jeg være medlem, hvis jeg kan afskedige andre?

Nej, hvis du har den formelle beføjelse til at afskedige andre DJ-medlemmer, kan du ikke være medlem af DJ og dermed heller ikke af specialforeningen Ledere i DJ. At have den formelle beføjelse til at afskedige en medarbejder vil med andre ord sige, at du har retten til at skrive under på en eventuel opsigelse.

Kan jeg være medlem af en medarbejderforening og Ledere i DJ samtidig?

Som medlem af Ledere i DJ kan du ikke også være medlem af en medarbejderforening. Hvis du er medlem af en medarbejderforening, kan du kontakte din tillidsmand og blive meldt ud. Fordelene ved at være medlem af Ledere i DJ er blandt andet muligheden for at deltage i kurser, målrettet din arbejdssituation og dit fag, og netværk, hvor du kan vidensdele og sparre med andre ledere i medie- og kommunikationsbranchen.

Har jeg som leder i DJ samme demokratiske rettigheder som andre DJ-medlemmer?

Som medlem er du naturligvis valgbar og har stemmeret i den her specialforening. Da Ledere i DJ er en specialforening, og ikke en specialgruppe, er du som medlem her ikke valgbar og har ikke stemmeret til DJ's delegeretmøde og hovedbestyrelse.

Kan jeg få den samme rådgivning som andre DJ-medlemmer?

Som leder i DJ har du den samme ret til rådgivning og støtte, som alle andre medlemmer af DJ. Du har desuden ret til en særlig rådgiver i DJ's rådgivning.

Kan jeg både være medlem af en specialgruppe, eller en specialforening, og samtidig være medlem af Ledere i DJ?

Ja, hvis du ønsker det, kan du fortsat være medlem af en specialgruppe (dog kun I-medlem, interessemedlem) eller specialforening i DJ.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk