Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Per Voight Hansen fik Kæphesten 2009

Ja, så er det på tide, at Kæphesten skal i stald hos en ny rytter efter i et års tid at have været i god pleje hos tegneren Franz Füchsel.

Det er jo Kreds Fyns hæderspris, som enten gives for en usædvanlig journalistisk præstation eller en stor faglig indsats. De fleste gange er den gået til en eller flere, der har markeret sig med fremragende journalistik. I år tilfalder den én, som gennem flere år har engageret sig i fagligt arbejde og kæmpet for bedre løn- og arbejdsvilkår for kollegerne.

Jeg kan lige så godt sige navnet: Det er Per Voight Hansen fra Radio Fyn.

I forslaget fra et bestyrelsesmedlem hedder det: ”Han har dels ydet en stor faglig indsats gennem mange år, dels vist mod med personlige omkostninger her i efteråret. At han er endt med at gå af, synes jeg ikke betyder noget.”

Det, der hentydes til, er, at Per Voight i efteråret valgte at stoppe som tillidsmand på grund af de arbejdsmiljøproblemer, der var på Radio Fyn. Det kom frem i en undersøgelse, som blandt andet blev refereret i Fyens Stiftstidende.  Det fremgik af artiklen, at kollegerne følte sig både pressede, stressede og frustrerede efter den store sparerunde i DR.

Per Voight Hansen startede som journalist på Radio Fyn i 1985, og i foråret 2002 blev han tillidsmand. Han fik en lidt brat start. Af sin forgænger fik han at vide, at der ingen ben var i det. Det var "a piece of cake", nogle møder med chefen en gang i mellem og tre-fire møder om året med de andre TR´er i DR. Hyggelige møder med god mad.

Men kort tid efter gik overenskomst-forhandlingerne i hårknude efter talrige møder, og det endte i en tre ugers lang konflikt i sommeren 2002. En hård start med utallige lange møder i både Århus og København, hvorefter Per, da også længtes efter en "normal" arbejdsdag på bare 7-8 timer.

Senere var der problemer med den lokale chef, hvilket førte til en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Og den viste, at det midt sagt ikke gik godt på DR Fyn, hvilket chefen ikke var glad for. 

Per betegner det selv som en hård, men også lærerig start på jobbet som tillidsmand, hvor han snarere fik blod på tanden end lyst til at give op. Det førte også til, at han så det som sin fornemste opgave at sikre kollegerne et godt arbejdsmiljø. Uden det ingen god arbejdsplads.

De sidste fire år af hans virke har Per siddet med i Journalistgruppens bestyrelse i DR og har derfor siddet med i forhandlingsgruppen ved de sidste to overenskomstforhandlinger. Han har ligeledes siddet i Hovedsamarbejdsudvalget i DR og har været med i en del udvalg blandt andet om personalepolitik og intern struktur.

Som bekendt opdagede DR i 2007 et kæmpe hul i budgettet, og der blev indledt en stor fyringsrunde. Det hårde år i den sammenhæng blev 2008 for det var først her, at de fleste fyringer blev effektueret. Det gav stramme arbejdsvilkår også på Fyn, hvilket sled på de ansatte - både i forhold til hinanden og i forhold til ledelsen. 

Det påpegede Per gentagne gange overfor ledelsen, men det var som at kæmpe mod en mur, har han sagt. Sidste år spidsede tingene så til, og efter Pers opfattelse blev han af ledelsen opfattet som lidt af en kværulant. 

Efter Pers mening gik ledelsen i DR mere efter manden end efter bolden, hvorfor han i efteråret 2008 traf den beslutning at stoppe med alle tillidshverv i DR i håbet om, at det så kunne føre til en løsning på de problemer, der dengang var og til dels stadig er på DR Fyn. 

Per sendte efter, at han var stoppet som tillidsmand en mere detaljeret redegørelse om sagsforløbet til kredsbestyrelsen, men den kan jeg ikke komme nærmere ind på, da han har bedt om fortrolighed.

Men vi synes, at Per fuldt ud har fortjent Kæphesten og det, der følger med hæderen, nemlig en lille check. Jeg kan tilføje, at det endnu ikke er lykkes at finde en afløser som tillidsrepræsentant på Radio Fyn, så de problemer, der måtte være, klares nu via det overordnede TR-system i DR.

Desværre kunne Per ikke komme til generalforsamlingen i dag på grund af familiefest i Nordjylland, så jeg vil bede en kollega på Radio Fyn, Steen Heinsen, om at tage imod Kæphesten og videregive den til Per med et stort tillykke.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk