Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ordning for netværksaktiviteter under Kreds Fyn

Vedtaget på bestyrelsesmøde 17. januar 2018

En af de vigtigste opgaver for Kreds Fyn er at sikre en platform for fagligt og socialt samvær. Ofte er dette initieret af medlemmer i kredsbestyrelsen. Nu udbyder kredsen en pulje, som kan søges af medlemmer, der vil stå for netværksaktiviteter i medlemskredsen.

Puljen er på 10.000 kroner og løber i 2018. Hvis der er mange ansøgninger til puljen, kan kredsbestyrelsen vælge at hæve puljebeløbet i denne periode.

Puljen evalueres på det første kredsbestyrelsesmøde i 2017.

Puljen kan kun søges af medlemmer af DJ Kreds Fyn. Arrangementerne skal være åbne for alle medlemmer af DJ Kreds Fyn, og kun medlemmer af Dansk Journalistforbund kan deltage.

Netværksaktiviteter kan for eksempel være en ugentlig løbetur, senioraften, biograftur, museumsbesøg eller netværk for fotografer eller andre faggrupper. Bemærk, at alle medlemmer skal have adgang til aktiviteterne, men aktiviteterne må gerne henvende sig til bestemte undergrupper af medlemmer i DK Kreds Fyn.

Send en kort ansøgning (for eksempel ti linjer) med ideen til dine netværksaktiviteter til kasserer Bodil Reimers, der sender den til behandling til formanden. Med ansøgningen skal du også vedlægge et budget. Udbetaling til godkendte aktiviteter vil ske, når der foreligger fakturaer eller boner til kassereren.

Du skal markedsføre aktiviteterne på hjemmesiden djkredsfyn.dk og på facebook.com/djkredsfyn. Efter aktiviteternes afvikling sendes en kort evaluering (maksimalt ti linjer) til Bodil Reimers.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger.

Det er fortsat sådan, at DJ Kreds Fyn kan stå for et arrangement, som har opbakning i bestyrelse. Der er en i bestyrelsen, som hjælper med at arrangere dette. Dette køres videre uafhængigt af denne pulje.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk