Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan gik det ved GF 2020

Valg til bestyrelsen og uddeling af Kæphesten var sædvanen tro blandt højdepunkterne på generalforsamlingen i Nordatlantisk Hus i Odense

Årets Kæphest-modtagere

Claus Christoffersen Kæphesten 2019: Allan Spangsberg, TV 2 Fyn
, (i midten) samt Kæphest 2020: Rune Blichfeldt og Jonas Nyeng, Fyens Stiftstidende

 1. Valg af dirigent
  Per Roholt blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet
 2. Formandens beretning - ved Silja Smith
  Fyringsrunder, nedskæringer og automatiseringer. Vi arbejder inden for verdens bedste fag.
  Debat om øget fagpolitisk arbejde i kredsen.
  Beretningen blev godkendt.
  Tine Johansen, forbundsformand, fortalte om en kaotisk periode i forbundet det eneste år. Hun kom omkring flere punkter og fremhævede, at det er forbundets opgave at skabe håb i en omtumlet medieverden. Emnerne strejfede desuden overenskomster hos dagbladene og DR. Kredsenes rolle, om at tiltrække flere praktikanter, samt hvordan kan vi løfte hinanden i det usikre arbejdsmarked.
 3. Kassererens beretning - ved Bodil Reimers
  Punkt 6 blev inddraget i dette punkt på opfordring fra dirigenten.
  Regnskabet er godkendt uden bemærkninger. Udgifter på 261.000 kr., hvilket er under budgettet. Regnskabet viser, at der i kassen er et overskud på ca. 40.000 kr., bl.a.. grundet en studietur, der var billigere end budgetteret.
  Debat om studieturen.
  Bestyrelsen anbefaler en fortsat kontingentstørrelse på 25 kr., og det blev enstemmigt vedtaget.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  Der var ikke indkommet nogen forslag
 5. Valg til formandspost og øvrige bestyrelsesposter samt suppleanter og revisorer
  Silja Smith blev genvalgt som formand. Hun går ind i sin tredje periode.
  Jakob Risbro og Bodil Reimers.
  Nyvalgt: Linea Marie Andersen og Maria Rode Olsen. Erstatter Sofie Dambæk og Claus Christoffersen, som ikke ønskede genvalg.
  Suppleant: Steen Højgaard.
  Revisor: Per Andersen og Tino Ruesskov genvalgt. Michael Lorenzen genvalgt som revisorsuppleant.
 6. Fastsættelse af kredskontingent
  Se punkt 3
 7. Eventuelt
  Uddeling af årets Kæphest 2019: Allan Spangsberg, TV 2 Fyn (for graverarbejdet om Fangelvej)

  Kæphest 2020: Rune Blichfeldt og Jonas Nyeng, Fyens Stiftstidende (for graverarbejdet om Kemisagen i Odense). Prisen uddeles som regel for arbejde i det forgangne kalenderår. Da der fra næste år vil blive holdt en samlet prisuddeling for såvel Kæpføl og Kæphest, skal der udlignes for årene, så prisen for 2020 blev - som en overraskelse - også uddelt ved generalforsamlingen 2020. Fra 2021 følges årstallene ad for såvel Kæpføl og Kæphest.

  Se også:
  Kæphesten til Allan Spangsberg
  Modtagere af Kæphesten
  Formandens beretning
  Kæphesten til Rune Blichfeldt og Jonas Nyeng
Kredsformand Silja Smith og dirigent Per Roholt

Claus Christoffersen Kredsformand Silja Smith og dirigent Per Roholt

Tine Johansen

Claus Christoffersen Forbundsformand Tine Johansen deltog også ved generalforsamling 2020

Kommentarer