Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Rekord, kampvalg og overraskelser

Kreds Fyns årlige generalforsamling bød på mange fremmødte, udskiftning i bestyrelsen og meget, meget andet.

Generealforsamling

Claus Christoffersen

Sædvanen tro var det Per Roholt, som bød velkommen som dirigent, da Kreds Fyn afviklede den årlige generalforsamling. For tredje år i træk var scenen sat i Nordatlantisk Hus på havnen i Odense, og på ny blev der sat rekord for antal fremmødte, idet 42 medlemmer sørgede for at fylde godt op i lokalet.

Formand Kir Klysner lagde for med sin beretning, der blev indledt med et øjebliks stilhed for de fem medlemmer, der var afgået ved døden i det forgangne år. Herefter kom formanden ind på emner som den foretagne medlemsundersøgelse, det bibeholdte navn for hædersprisen Kæphesten og kredsens nye logo.

Kasserer Bodil Reimers kunne derpå berette om regnskabet samt budgettet for 2016. Det går godt for kredsens kasse, og medlemskontingentet på 25 kr. månedligt blev fastholdt.

Dagens dramatiske indslag indtraf, da der blev foretaget kampvalg til bestyrelsesposterne. Fire poster skulle besættes, og fem medlemmer havde meldt sig som interesseret. In absentia meldte DR P4 Fyns Jakob Risbro sit kandidatur via Kir Klysner, og han stormede direkte ind. Det gjorde også kasserer Bodil Reimers og næstformand Silja Smith, og med blot en enkelt stemmes forskel sørgede Peter Ammitzbøll for, at det mangeårige bestyrelsesmedlem Claus Christoffersen blev væltet af pinden. Sidstnævnte stillede herefter op til suppleantsposterne, som der også var kampvalg til. Det valg vandt han dog i selskab med Teit Rasmussen.

Til revisorposterne stillede alle kandidater op til genvalg, og Per Andersen og Claus Falkenby modtog klapsalver, ligesom Tino Rueskov fortsætter på suppleantposten her.

Da Per Rolholt efterfølgende rundede den formelle del af generalforsamlingen af, så medlemmerne et lille billedeshow fra kredsturen til Riga, og så indtog forbundsformand Lars Werge scenen. Han kom ind på emner som en begravet fusionstanke, lav ledighed blandt medlemmerne, netværkstanker med henblik på syriske flygtninge og konstaterede, at organisationen har det godt. Der er knap 18.000 medlemmer i forbundet.

Som dessert skulle Kreds Fyns hjæderspris, Kæphesten, overrækkes. Bestyrelsen har diskuteret en fornyelse af hædersprisen, og mens navnet er bibeholdt, er der sket justeringer i motivationen. Herom kan der læses i særskilt punkt på hjemmesiden. Årets pris gik til DR P4 Fyns redaktions for "Københavneralarm". Redaktionen havde modtaget prisen tidligere på måneden ved en seance, der blev videooptaget og nu præsenteret for medlemmerne på generalforsamlingen. Jesper Borup dukkede op og modtog Kæphesten på redaktionens vegne.

Særskilt referat af sekretær Michael Lorenzen følger senere.

Kommentarer