Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ordinær generalforsamling i Journalisternes Ferieforening

Herved indkaldes til generalforsamling i Journalisternes Ferieforening på Hotel Ringkøbing lørdag 25. marts 2017 kl. 18.00

Hotel Ringkøbing

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning:

  Her vil der blive redegjort for udviklingen i Journalisternes Feriefond, økonomisk og administrativt, markedsføringsmæssigt og udvidelsesplaner m.v. Ferieforeningen har som sin hovedopgave at indstille kandidater til bestyrelsen for Journalisternes Feriefond, der er en erhvervsdrivende fond.

 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

 5. Valg af bestyrelse og suppleanter

  a. Valg af formand:

  Villy Dall ønsker ikke at fortsætte. Der skal derfor vælges en ny formand for et år, jf. vedtægternes §6.
  b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (tre for to år og et for et år, jf. §6):
  På valg er Bo Lehm, Kreds 5, Michael Lorenzen, Kreds Fyn, Jette Hvidtfeldt, Kreds 2, og Gunni Busck, Kreds 1 (Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg: Henrik Louis Simonsen, Kreds 6, og Kurt Simonsen, Kreds 4)

  c. Valg af suppleanter.

  På valg er Sven Rørbæk, Kreds 3, Kirsten Lykke Hansen, Kreds 4, og Dorte Kildegaard,

  Kreds 2.

 6. Eventuelt

Samtlige medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) er ordinære medlemmer af Journalisternes Ferieforening og har dermed stemmeret på generalforsamlingen. Foreningens ordinære medlemmer er kontingentfri.

Medlemmers forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sådanne sendes til formand Villy Dall på villy.dall@nordjyske.dk.

Ferieforeningens ordinære generalforsamling 2017 indgår som en del af DJ Kredstræf 2017, og efter generalforsamlingen er der middag. Såfremt man ønsker middag kl. 19.00, bedes man tilmelde sig til formand Villy Dall på villy.dall@nordjyske.dk.

Med venlig hilsen

Villy Dall
Formand

Kommentarer