Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nye ansigter i bestyrelsen

På årets generalforsamling var der stor udskiftning af bestyrelsesposter og en velfortjent modtager af Kæphesten

Generalforsamling 2019

Claus Christoffersen Generalforsamling 2019

Det første år med Silja Smith som kredsformand er rundet, og efter at have budt velkommen og mindet vores afdøde kolleger aflagde Silja sin første beretning, hvor den nuværende situation med stressede ansatte og en hob af arbejdshungrende ledige kolleger var omdrejningspunktet. 

Her er et kort rids af forløbet på generalforsamlingen 2019. Officielt referat kan læses her.

Velkomst ved formand Silja Smith

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden: Per Roholt valgt som dirigent

2. Formandens beretning: Silja Smith opridsede sit første år som formand. Hun kom ind på arrangementer, kredstur til Belfast og ny pris: Kæpføl. Kredsen har været involveret i 14 arrangementer ud over studieturen, heraf måtte tre aflyses grundet for få tilmeldte. Læs beretningen her.

3. Kredsens regnskaber: Kasserer Bodil Reimers fremlagde regnskabet, som revisorerne netop havde godkendt. Budgettet er lagt ud fra uændret kontingent 25 kr.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Bestyrelsen har ingen forslag modtaget.

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Silja Smith genvalgt som formand uden modkandidater.

Susanne Bøg, Steen Heinsen og Michael Lorenzen genopstillede ikke til bestyrelsen. Holger Koefoed var på valg og ønskede at genopstille. Ole Frank Rasmussen, TV 2 Fyn, Ida Sofie Sellerup, P4 Fyn, Sofie Ejlskov, Fyens Stiftstidende meldte deres kandidatur. Alle blev valgt.

Suppleanter: Janne Høgshøj, underviser og ejer af Danish Connection, blev valgt. Ingen andre ønskede at stille op.

Claus Falkenby ønskede ikke at genopstille som revisor. Hans plads blev dækket af den hidtidige suppleant Tino Rueskov Pedersen, der er ny revisor sammen med veteranen Per Andersen. Michael Lorenzen blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig ved en senere lejlighed.

6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse: Fortsat 25 kr.

7. Pause (10 min): Godkendt og afviklet i god ro og orden.

8. Debat om Fremtidens Forbund: Forbundsformand Lars Werge indledte debatten med sit oplæg. Flere medlemmer bidrog til diskussionen.

9. Uddelingen af årets kæphest: Modtager blev Louise Ravn, TV 2 Fyn. Læs her, hvorfor netop hun modtager Kreds Fyns Hæderspris.

10. Eventuelt: Valg af delegerede til Fagligt Forum

Læs også:
Formandens beretning
Her er din kredsbestyrelse
Modtagere af Kæphesten

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

  • Claus Christoffersen

Kommentarer