Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny formand til Kreds Fyn

På årets generalforsamling blev der valgt ny formand - og så var der flere overraskelser

Silja Smith er ny kredsformand

Claus Christoffersen

 

Helt uden modkandidat blev Kreds Fyns hidtidige næstformand, Silja Smith, i dag valgt som ny kredsformand på årets generalforsamling. Hun afløser Kir Klysner, som efter fire års virke har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet for at hellige sig familielivet. 

Generalforsamlingen valgte vanen tro Per Roholt som dirigent, og han styrede med sikker hånd slagets gang på Nordatlantisk Hus i Odense. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og så gik det ellers løs med en generalforsamling med indtil flere overraskelser.

I sin sidste formandsberetning kom Kir Klysner ind på mange emner, bl.a. at vi i det forgangne år havde været særdeles aktive og haft 14 arrangementer. Herefter kunne kasserer Bodil Reimers fremlægge årsregnskabet, som de 38 fremmødte stemmeberettigede deltagere enstemmigt godkendte og vedtog. 

Et af de store punkter på generalforsamlingen er selvfølgelig valghandlingen, der blev indledt med Silja Smith som ny formand. Der var ingen modkandidat. Der var dog kampvalg om de øvrige ledige bestyrelsesposter. Efter Susanne Oves afgang et år før tid skulle der vælges hele fem medlemmer. Bodil Reimers (31), Jakob Risbro (28), Sofie Dambæk (27) og Claus Christoffersen (26) blev valgt direkte ind - deres stemmeantal er anført parentes. Peter Ammitzbøll skulle derimod ud i omvalg mod en helt ny kandidat, Steen Heinsen, der endte med at trække det længste strå og er nyt medlem af bestyrelsen. Peter Ammitzbøll, Stine Leth-Nissen og Henriette Ditlefsen blev valgt til suppleantposterne.

Valget til revisorposterne gik fredeligt for sig, og Per Christian Andersen og Claus Falkenby fortsætter efter enstemmige valg, og Tino Ruesskov Pedersen fortsætter som revisorsuppleant.

Forbundsformand Lars Werge var også mødt op og holdt et indlæg om blandt andet fyringer, strejke, Me Too, fornyelse af offentlighedsloven og afsluttede med et kærligt farvel til Kir Klysner.

Kreds Fyns hæderspris, Kæphesten, er hvert år finalen på generalforsamlingen, og i år var dette punkt helt særligt. Den gamle hest er blevet opstaldet, og en ny er i al hemmelighed blevet bestilt af kredsbestyrelsen. Den nye hest er skabt af kunstneren Jens Galschiøt og vil fremover forblive modtagerens ejendom. Og årets modtager af prisen blev ingen andre end Kir Klysner, som bestyrelsen uden hendes vidende havde udvalgt som den rette. 

Læs også:

Formandens beretning
Kæphest kom helt bag på Klysner

Her er Kreds Fyns bestyrelse
Modtagere af Kæphesten
Farvel til Kir Klysner

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Claus Christoffersen

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

 • Robert Wengler

Kommentarer