Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds Fyn indkalder til generalforsamling

Hermed indkaldes til årets generalforsamling lørdag 4. marts 2017 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C. Bemærk, at generalforsamlingen afholdes en lørdag, og ikke søndag som vanligt.

Kreds Fyn indkalder til generalforsamling

 

Kreds Fyn indkalder til generalforsamling lørdag 4. marts 2017

i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C.

Bemærk, at generalforsamlingen afholdes en lørdag, og ikke søndag som vanligt.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kredsens regnskaber

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Der er ingen indkomne forslag

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer

På valg til formandsposten:
Kir Klysner (genopstiller) 

På valg til bestyrelsen – 4 poster:
Michael Lorenzen (genopstiller) 
Susanne Ove (genopstiller) 
Sanne Bøg (genopstiller) 
Holger Koefoed (genopstiller)

Suppleanter – 1., 2. og 3. suppleant:
Claus Christoffersen (?)
Teit Rasmussen (genopstiller) 
Henriette Ditlevsen (genopstiller) 

Revisorer og revisorsuppleanter:
Per Christian Andersen (genopstiller) 
Claus Falkenby (genopstiller) 
Revisorsuppleant: Tino Ruesskov Pedersen (genopstiller)

6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse (foreslås uændret)

7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Hvis du har andre forslag til dagsordenen, skal disse fremsendes til formand Kir Klysner senest 14 dage før på kir@klysner.dk.

Der er valg til bestyrelsen, og der er også valg til DJs delegeretmøde for de medlemmer, der ikke har mulighed for at blive valgt i andre grupper.

Og så forventer vi at uddele vores fynske kæphest. Sidste år gik prisen til P4 Fyn for deres #københavneralarm. 

BEMÆRK: Forud for generalforsamlingen er kredsen vært ved den traditionelle brunch, der begynder kl. 10. Hertil kræves tilmelding til kasserer Bodil Reimers.

 

 

Kommentarer