Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kæphest kom helt bag på Klysner

Der var ikke kun masser af ros og klapsalver til kreds Fyns afgående formand, Kir Klysner, på kredsens generalforsamling søndag i Odense.

Årets hæderspris går til Kir Klysner

Claus Christoffersen

Der var også en “gave”, der kom helt bag på hende, da den nyvalgte formand, Silja Smith, rejste sig for at overrække Kir Kæphesten - Kreds Fyns hæderspris.

“Du har som formand formået at løfte kredsen op til nye højder. Du har med enorm energi og drive kørt på med krum hals i de år, vi har haft glæde af dig, og kastet hele dit engagement ind i bestyrelsesarbejdet”, sagde Silja Smith.

Kir Klysner skal have Kæphesten 2017 for sit store arbejde for og med Kreds Fyn.

Det skal hun, fordi kredsen med hende i spidsen er blevet løftet op til nye højder. Der er kommet arbejdsprogram, medlemsundersøgelser og en bredere vifte af arrangementer til i de treethalvt år, hun har været formand. 

Internt i bestyrelsen møder hun altid op med godt humør. Hun er initiativrig, konstruktiv, ligepå og velovervejet, men også kontant, når det er det, der skal til.

Der er kommet bedre struktur på tingene, kredsen har fået banket støvet af og er blevet åbnet op for flere. Kir vil demokratiet - både det ude i samfundet og det internt i DJ. Hun vil gerne nå så bredt ud, som det lader sig gøre og vil gerne inddrage så mange som muligt. - Vil gerne have de unge med.

 Hun har med større energi og drive end de fleste kørt på med krum hals i de år, vi har haft glæde af hende. Det er derfor heller ikke for 10 eller 20 års virke, hun får prisen, men mindre kan gøre det ..." - sådan lød ordene i motivationen for indstillingen. De kom fra Silja Smith, der kort forinden var blevet enstemmigt valgt som kredsens nye formand.

Kir Klysner var helt uforberedt på hæderen og havde faktisk forberedt en tale til en anden modtager, som de øvrige medlemmer af kredsbestyrelsen lidt på skrømt havde godkendt, inden de rottede sig sammen sig til fordel for den afgående formand.

“Vi håber, at du tilgiver os skuespillet ved at vælge en anden modtager for så at “kuppe” dig efterfølgende, og at du ikke har brugt alt for lang tid på den tale, du nu ikke fik lov at holde”, sagde Silja Smith.

Kir Klysner, der forlængst havde meldt ud, at hun ville trække sig fra bestyrelsesarbejdet for at få mere tid til sin mand og to små børn, blev i øvrigt den første modtager af en helt ny version af kæphesten - en hest i bronze, kreeret af Odense-kunstneren Jens Galschiøt.

En overrasket Kir Klysner tager imod Kæphesten af Kreds Fyns nye formand, Silja Smith. Foto: Robert Wengler

Robert Wengler En overrasket Kir Klysner tager imod Kæphesten af Kreds Fyns nye formand, Silja Smith.

Kommentarer