Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til Kreds Fyns generalforsamling 2018

Nordatlantisk Hus i Odense danner som sædvanlig rammen om generalforsamlingen i Kreds Fyn, der finder sted søndag den 4. marts fra kl. 11.00.

Nordatlantisk Hus, Odense

Claus Christoffersen Silja Smit er ny kredsformand

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kreds Fyn søndag den 4. marts på Nordatlantisk Hus, Promenade 1, 5000 Odense C. Generalforsamlingen begynder klokken 11.00.

Kreds Fyn er forinden vært ved den traditionsrige brunch fra kl. 10.00 for dem, der har tilmeldt sig til Silja Smith  senest den 26. februar. 

Vær særlig opmærksom på parkeringsreglerne på stedet. 

Dagsorden jf vedtægterne. 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring af paragraf 2:

"Det er kredsbestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser og tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen."

foreslås ændret til:

"Det er kredsbestyrelsens opgave at skabe og tilbyde et fællesskab for medlemmerne gennem faglige og sociale arrangementer. Derudover er det kredsbestyrelsens opgave i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser."

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformand Kir Klysner, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der skal vælges ny formand, og der er også et bestyrelsesmedlem, som træder ud. Hvis du overvejer at stille op og vil vide mere om kredsbestyrelsens arbejde, så kontakt kredsformand Kir Klysner på tlf. 31 13 73 77 eller en af de andre medlemmer i kredsbestyrelsen. 

Fagligt forum 2018 – om fremtiden
Der skal vælges delegerede til Fagligt Forum, som foregår i København 22. og 23. april 2018. Emnet er fremtiden for både faget og forbundet. Valgbare i kredsen er de medlemmer af Dansk Journalistforbund, som ikke er medlem af en medarbejderforening eller en specialgruppe.

Hvis du er i tvivl om din medlems-status, så tjek ”mitdj” eller kontakt Kir Klysner

Om den fynske ærespris
Vi uddeler også den fynske ærespris ”kæphesten”. Indstil din kandidat senest den 1. februar 2018 på mail kir@klysner.dk

Kæphesten gives til en person eller gruppe, der har gjort noget særligt for faget, kollegerne eller eget produkt. Eller som har sat Kreds Fyn i fokus som stedet, man organiserer sig.

Prisen kan blandt andet gives for 

  • Fagligt engagement herunder debatskabende aktiviteter
  • Særlig bemærkelsesværdig journalistik inden for alle genrer herunder sproglige finesser
  • Kommunikationsopgaver
  • Fotografisk kvalitet
  • Nyskabende layout
  • Grafiske ideer
  • Særlige evner for bladtegning herunder satire

Prisen kan gives for et enkeltstående produkt eller en indsats over længere tid. Alle medlemmer af Kreds Fyn kan modtage prisen.

Prisen overrækkes på generalforsamlingen 4. marts, hvis bestyrelsen finder en værdig kandidat blandt de indkomne forslag.

Prismodtagerne de tre seneste år er: 

2016: Lene Sarup, Jysk/Fynske Medier
2015: Redaktionen DR P4 Fyn, "Københavneralamen"
2014: Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende

Vi ses til generalforsamlingen søndag 4. marts.

Se også:
Sidste runde med Kir
Tillidskonen på Fynske Medier modtog Kæphesten
Sådan gik det på kredsens festdag
Kæphesten til ”københavneralarmen”
Rekord, kampvalg og overraskelser
Modtagere af Kæphesten

Kommentarer