Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formandens beretning 2015

Formand Kir Klysner afgav sin beretning på årets generalforsamling og kom ind på en lang række interessante emner

Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der tænker: Er det virkelig et år siden, vi afholdt generalforsamling? 2015 gik stærkt, måske fordi vi løber stærkt. Vi vil gerne kende tiden og følge med den, måske endda komme på forkant med den – og på fornavn med hinanden.

En generalforsamling og en årsberetning er en mulighed for at mødes og for at stoppe tiden. Vi ser tilbage, og vi ser frem. Vi kigger på de arrangementer vi har afholdt i 2015.

Vi kigger på den medlemsundersøgelse, vi netop har gentaget – efter at vi første gang spurgte medlemmerne for to år siden. Men først lidt om kredsbestyrelsens og forbundets arbejde i 2015.

I kredsbestyrelsen er arbejdet med arrangementer helt centralt. I 2015 har vi valgt at organisere os med en formand for arrangementsudvalget, og vi ønsker at sætte flere penge af til arrangementer i 2016.

Det er naturligvis altid som menigt medlem muligt at komme med forslag til arrangementer. Men nu har vi besluttet, at man kan være med i en periode som arrangør, hvis man har en god ide til et arrangement og gerne vil stå for det selv. Ideen skal selvfølgelig lige rundes i arrangementsudvalget, men vi ønsker generelt at ramme både bredt og plet i forhold til vores arrangementer, og det her er en af metoderne, som vi vil tage i brug. Så når I kommer med en ide, tager vi jer i den grad på ordet.

I 2015 har vi i fællesskab skrevet vores første arbejdsprogram. Vi udarbejdede det i fællesskab på vores bestyrelsesseminar i september 2015.

I arbejdsprogrammet starter vi naturligvis med det vigtigste: Hvad er vores opgave? Det er at skabe fagligt og socialt samvær, præge debatten i forbundet og være bindeled mellem medlem og forbund.

Vi er klister i et velfungerende fagforbund. Den slags klister, der løser vigtige opgaver helt tæt på – ved at fastholde den faglige debat, sikre den faglige udvikling og skabe netværk mellem medlemmer. Metoden er både møder i kredsbestyrelsen og møder i udvalgene (dem har vi lige nu to af – webudvalget og arrangementsudvalget). Vi søger også indflydelse på forbundsplan, men det vi prioriterer højest er vores arrangementer, hvor alle medlemmer kan mødes, herunder den årlige studietur og vores årlige sommermøde med de fynske tillidsmænd - som vi arbejder på måske at finde en ny form til.

Jeg gentager lige mig selv: Arrangementer er noget helt centralt i kredsens arbejde – og præcis sådan har vi også formuleret det i arbejdsprogrammet. Hvis vi starter nederst på abstraktionsstigen, så skal der være mindst 3 pr. halvår, de planlægges for et halvt år ad gangen med plads til improvisation, når der opstår noget aktuelt som f.eks. arrangementet med Lokalavisen Odense; arrangementerne skal gøre os klogere uden at det er decideret efteruddannelse, som vi lader andre om; der skal være tid til at netværke, og det skal have bund i faglighed. Og så er vi ved at være et stykke oppe på abstraktionsstigen, for faglighed handler både om vores fag, fag-etik, værktøjer og noget, der optager os, når vi møder på job. Det kunne være stress og arbejdsmiljø. I øvrigt har vi ønsket i kredsbestyrelsen fortsat at have muligheden for at lave 1-2 arrangementer årligt med et rent socialt sigte. Det er julefrokosten for medlemmerne et eksempel på.

I arbejdsprogrammet er det i øvrigt formuleret, hvordan vi ønsker at kommunikere. Det er tanken, at arbejdsprogrammets levetid er mellem bestyrelsens seminarer, men det er naturligvis op til den nyvalgte bestyrelse at definere, hvordan de ønsker at arbejde med det. Det skal gerne hjælpe til at udnytte tiden på bedste måde. Altså den tid, hvor man har tillidshvervet i kredsbestyrelsen og den tid, man bruger af medlemmernes.

Vi skal være hinandens gode selskab på Fyn. Med det sagt, så er det også det, jeg som formand oplever, at vi er. Her tænker jeg både til arrangementerne, når vi bruger hinanden på kryds og tværs, og når vi mødes i kredsbestyrelsen.

Jeg ved godt, at jeg ikke kan sige det her med en formandsanciennitet på 10 år (det er jo faktisk kun 1½ år og føles heldigvis slet heller ikke som 10 år – endnu), men demokratiet har det godt. Vi er tæt på at være fuldtallige til alle kredsbestyrelsesmøder. Vi sidder romantisk tæt til møderne i hovedbestyrelsen, hvor vi jo i alle kredsene har mulighed for at deltage med en observatør til alle møder, og vi udnytter naturligvis denne mulighed. Vi er igen begyndt at afholde møder mellem alle formænd for kredse og specialgrupper. Tidligere var det - så vidt jeg kan høre med mine stadig lidt utrænede øre - et forum, hvor man udvekslede ideer til arrangementer. Nu er det meget mere. Det handler om at styrke fællesskab i forbundet og udviklingen af DJ.

Jeg oplever, at der er en lyst til netop at styrke vores forbund – og den lyst sætter sig i mange led. Det handler selvfølgelig om meget andet end fremmøde, som jeg valgte at bruge som første indikator. Det handler også om, hvad der bliver sagt, hvordan vi får diskuteret tingene igen, og hvordan der kommer handling bag ordene. Og jeg tager også selv gerne ansvaret bl.a. med en plads i kommunikationspolitisk udvalg.

I kredsbestyrelsen har vi også besluttet, at når tiden tillader det i forhold til punkterne på dagsordenen– at vi suspenderer dagsordenen og tager en faglig debat.

Medlemsdemokrati og udviklingen af DJ er også på dagsordenen til Fagligt forum, som I må love mig at overveje at prioritere at deltage i det. Vi vælger vores repræsentanter senere i dag.

Jeg talte om at udnytte tiden. Noget af det, vi også har udnyttet tiden til det seneste år, er at gentage medlemsundersøgelsen og få designet et nyt logo. Og så har vi også brugt lidt tid på at kaste et kærligt og kritisk blik på vores hæderspris – Kæphesten. Vi har overvejet et nyt navn og også spurgt ud i medlemskredsen, men vi har valgt at holde fast i navnet og bare børste manken med nogle nye ord om, hvorfor vi giver prisen, fordi vi ønskede at understrege, at prisen kan gives til alle fagligheder og naturligvis fortsat også det faglige stykke arbejde.

Logo kreds fyn

Mette Secher Kreds Fyns nye logo

Logoet blev besluttet på vores bestyrelsesmøde for tre uger siden, og det er tiden at rulle det ud her efter generalforsamlingen.

Et logo er bare den ene side af mærket i halsbåndet, men som det er for så mange andre foreninger og virksomheder, så er det er også vigtigt for os, at vores medlemmer hurtigt kan afkode, at noget kommer fra DJ Kreds Fyn.

Vi er nemlig stolte af det, vi udretter, og vil gerne have det ud til alle medlemmer. Og her vil jeg runde af i denne beretning.

Tak til jer, der er mødt op her i dag for at bakke op om vores arbejde i kredsbestyrelsen: Tak for de input I garanteret kommer med om lidt, og som I altid er velkomne til at smide til mig eller en af de andre i bestyrelsen.

Tak for et godt år til alle jer, der sidder i bestyrelsen, og også en særlig hilsen til Mogens Rasmussen, der har valgt at takke af i bestyrelsen. Han ved godt, hvor meget vi kommer til at savne ham, og derfor har han også lovet at komme til næsten alle arrangementer som menigt medlem.

Jeg tror, at 2016 kommer til at gå ligeså stærkt som 2015, men det er fordi, vi er i godt selskab! 

Kommentarer