Gå til hovedindhold
Bliv medlem

De sidste ord fra formanden

Kir Klysner aflagde sin sidste formandsberetning på generalforsamlingen 4. marts - og her er de vise ord så.

Kir Klysner aflægger sin sidste formandsberetning

Claus Christoffersen

Kender I det med, at man kan komme til lave den perfekte fortalelse? Det skete for mig for cirka to uger siden, da jeg skulle planlægge et af kredsens næste arrangementer og præsenterede mig selv som ”Kir fra Kreds Fin”. Og jeg kom sådan til at grine, for det er da munden, der løber over med det, hjertet af fuldt af. 
Kreds Fyn er rigtig fin, hvis man spørger os i bestyrelsen og forhåbentligt også jer. Det er et fagligt fællesskab mellem fastansatte, freelancere, fotografer, journalister, kommunikatører, grafikere, tegnere osv. osv. Det er for dem, der ser medieverdenen med erfarne øjne, og som er gået på pension, og det er for dem, der afser tiden efter job til vores faglige og sociale arrangementer. 

Det er tit, vi først ser medlemmerne til vores arrangementer, når deres job slår revner. Men det er vi slet ikke for fine til. Tværtimod. Det er nemlig vigtigt – måske nu mere end nogensinde før - at vi står sammen både på og uden for de etablerede medier og andre arbejdspladser. 
Sidste år talte jeg i årsberetningen om ”lad os sætte det rette tempo”, fordi branchen flyver af sted. Nu er mit budskab ”lad os stå endnu tættere sammen”, fordi vores branche er så flyvsk. 

I DJ er der lige nu to emner, som vi har valgt skal fylde en del. Det er også de to emner, som vi skal diskutere til Fagligt Forum. Emnerne er ”Fagenes fremtid” og ”Fremtidens forbund”. Altså, hvad kommer der til at ske i vores fag i fremtiden, og hvad kræver fremtiden af ombygning i vores forbund?
Det glæder jeg mig personligt meget til at diskutere, og jeg håber, at I vil melde jer som delegerede, hvis I har det ligesom mig. 
De to emner er også på dagsordenen, når alle kredse mødes om et par uger til kredstræf på Fyn, for at forberede sig til Fagligt forum og i det hele taget for at snakke om kredsenes arbejde. Det er bestyrelsen her på Fyn, som står for træffet, som afholdes i Faaborg. 

Et andet emne, som jeg er glad for, at repræsentanter i hovedbestyrelsen, vores forbundsledelse og i øvrigt også vores fagblad, tager seriøst, er, at nogle af vores medlemmer har svært ved at få tingene til at hænge sammen økonomisk. På delegeretmøde for et år siden besluttede vi at gøre det nemmere gennemskue, hvornår man kan få kontingentnedsættelse. 

Der er nyuddannede, som møder mediebranchen til nogle meget lave startlønninger, der er projektansættelser med urimelige vilkår, og der er freelancere, som har svært ved at opretholde en ordentlig indkomst. Det skal vi alle sammen tage seriøst. Vi skal være solidariske, og vi skal alle sammen hjælpe hinanden på alle sider af bordene derude. 

Arbejdsløshedstallene er desværre steget i DJ. For lidt mere end et år siden var der 20 fuldtidsledige i Kreds Fyn svarende til 2,93 %. Ved udgangen af 2017 var der 33 fuldtidsledige i Kreds Fyn, hvilket er over 4,5 procent. Når vi ser på tallene fra de andre kredse, så ligger vi lavere i antallet af arbejdsløse, end de gør i Kreds 4, som er Aarhus og omegn. Vi ligger også lavere end de to sjællandske kredse – Kreds 1 og 2, men vi har flere arbejdsløse, end de har i det jyske. Arbejdsløshed – især dimittendledigheden er et emne, som vi i DJ ikke kan forbigå i stilhed i 2018. 

Det var lidt om, hvad der ligger foran os af vigtige emner for 2018. Nu til året, der ligger bag os. 

I 2017 har vi haft 14 arrangementer. Det store aktivitetsniveau koster også, og det vil fremgå af regnskabet, som vores kasserer Bodil Reimers vil fremlægge. 
14 arrangementer - det er noget, som vi kan være stolte af, hvis vi selv skal sige det. 

Vi forsøger helt generelt at reklamere for vores arrangementer tidligere for, at det bliver nemmere for jer medlemmer at planlægge at deltage. Vi indrykkede i sommer en annonce i vores fagblad med arrangementerne et halvt år frem, og det vil bestyrelsen forsøge at gøre igen. Vi forsøger at tænke bredt, så vi rammer vores forskellige fagligheder og interessefelter, og hvis I savner noget, så er det bare at sige til.

Flere af vores arrangementer bliver til i samarbejde med DJ Kommunikation. Vi siger ja, hvis det er noget, som vi i kredsbestyrelsen mener er interessant for de fynske medlemmer, og hvis økonomien også er i orden bag arrangementet. DJ Kommunikation har det på samme måde, når de siger ja til ideer, som kommer fra os, og de vil desuden gerne afholde arrangementer uden for København. 
Når vi samarbejder med specialgruppen DJ Kommunikation om et arrangement betyder det, at medlemmer af DJ Kommunikation fra hele landet har mulighed for at deltage. Det betyder også, at vi i Kreds Fyn kan lave flere arrangementer, når vi har nogen at dele regningen med. Vi har i 2018 også lavet et arrangement i samarbejde med Journalisterne i DJ om konstruktiv journalistik, og bestyrelsen ser generelt positivt på den slags samarbejder.

Vi nedlagde i 2016 arrangementsudvalget, så det nu er hele bestyrelsen, som arbejder med arrangementer. Der skal altid være mindst én og gerne to tovholdere. Også menige medlemmer kan være med til at arrangere sammen med et bestyrelsesmedlem. 
Vi har en netværkspuljen kørende, som man kan søge, hvis man selv vil igangsætte aktiviteter. Det førte en løbeklub med sig, som nedlagde sig selv igen pga. manglende tilslutning. Vi håber på nye initiativer i 2018 og frem.

I 2017 har vores webfolk med Claus Christoffersen som førstestyrmand haft travlt med at implementere ny hjemmeside. Jeg har oplevet bølgerne gå meget højt hos specialgrupper og andre kredse, som langt fra er tilfredse med det nye hjemmesidesystem. Vores folk har fået det til at fungere ”til trods” ved at tage mange frivillige timer i brug, og det skylder vi dem en stor tak for! 

Og nu vi er ved frivillighed og høje bølger, så valgte vi i sommer at vie vores bestyrelsesseminar til at lave aftaler for vores bestyrelsesarbejde. Her talte vi om vores formål i kredsen og indbyrdes forventninger i bestyrelsen. Det er ikke farligt, at bølgerne går højt, men vi skulle sikre, at alle kunne være på skibet samtidig med at vandet skvulper lidt over. Nu evaluerer vi f.eks. alle møder til slut på en skala fra 1 til 10 for at se, om der er noget, der skal rettes ind løbende. Frivilligt arbejde skal være effektivt og en fornøjelse på en og samme tid, og det oplever jeg, at det er i Kreds Fyns bestyrelse. 
Det (seminaret) førte også et forslag til dagens forsamling med sig. Vi i bestyrelsen stiller nemlig et forslag til vedtægtsændring af vores formålsparagraf. Det begrunder vi senere.  
Vi moderniserede sidste år teksten til kæphesten, som fortsat er gældende
I 2017 har vi taget et nyt spring med kæphesten, men det afslører vi først senere.Jeg har valgt at stoppe som formand, og jeg stiller heller ikke op til en plads i bestyrelsen. Det meddelte jeg bestyrelsen tilbage i august. Jeg har engagement nok til at fortsætte i 1000 år, men jeg vælger at trække mig for at vie noget mere tid til min familie og foreningslivet lige omkring mine børn. Så børnehave, skole, musikskole, svømmeklub, håndboldklub – here I come! Tusind tak for samarbejdet til jer alle. Det har været tidskrævende, men det har også nemt at være jeres formand, og jeg er stolt over at have haft den post i over tre år.


I bestyrelsen har vi besluttet at hæve muligheden for at få tabt arbejdsfortjeneste til 5 dage for formanden og 3 dage til kassereren hvert år, som de kan få udbetalt en dagsløn for. Det har indtil nu været 1 dag til formanden og 1 dag til kassereren. Det slår ikke til, det gør det heller ikke med den ramme, der nu ligger i budgettet, men det er en forbedring, og det afspejler, at kassereren og formanden har nogle helt håndfaste opgaver, som er afgørende for, at kredsen kan virke. 
På sidste års generalforsamling blev vi spurgt til kredsens egenkapital. Helt generelt har vi besluttet, at den skal være på 150.000-200.000 kroner. 
Som gennemgangen af budgettet også vil vise, så er vi ikke bange for at budgettere med et underskud, som kan gnave på egenkapitalen. Vi fokuserer på at lave mange spændende arrangementer for pengene samtidig med, at vi selvfølgelig holder fast i at have en fornuftig økonomi. 

Det var ordene for 2017 – og med de første aftegninger på søkortet for 2018. 
På Fyn er vi aldrig særlig mange sømil væk fra hinanden, lad os rykke tæt sammen i båden og bakke den nye formand og bestyrelse op, som vi vælger i dag, og som jeg ved hele tiden vil sætte små sejl op, som giver mere god vind for Kreds Fin. 
Tak for ordet og tak for en god tid som formand.  
 

Se også:
Kæphest kom helt bag på Klysner
Her er Kreds Fyns bestyrelse
Modtagere af Kæphesten
Farvel til Kir Klysner

Kommentarer