Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bestyrelsesmøde november 2016

Referat, møde i kredsbestyrelsen for DJ Kreds Fyn 23.11.16 hos Holger Koefoed, Odense NV

Til stede: Kir Klysner, Holger Koefoed, Silja Smith, Claus Christoffersen, Teit Rasmussen, Peter Ammitzbøll, Sanne Bøg Mortensen, Susanne Ove og Michael Lorenzen. Afbud: Bodil Reimers og Jakob Risbro.

1. Valg af ordstyrer: Peter Ammitzbøll.

2. Godkendelse af dagsorden: Punkt 8 (opfølgning på arbejdsprogram) udskydes.

3. Siden sidst. Ny tillidsrepræsentant på TV 2 – Sigurd Christoffersen.
Vi ændrer form på vores rutinemæssige møder med tillidsrepræsentanter. Det skal ikke være op til jul, men for eksempel maj. Gerne med flere end tillidsrepræsentant for eksempel stedfortræder og arbejdsmiljørepræsentant.
Der har været afviklet arrangementer om arbejdsmiljø og deltagelse i Zetland-arrangement.
Kir Klysner har været til møde i kommunikationspolitisk udvalg under DJ. Desuden har hun deltaget i et arbejdsudvalg omkring fagbladet Journalisten. Indstilling til hovedbestyrelsen bliver, at Journalisten har fuld redaktionel frihed, og at der nedsættes et sparringsudvalg af DJ.  

4. Ansøgning fra praktikanter på Fyens Stiftstidende til studietur: Trukket, da ansøgere allerede havde fået dækket turen ind.

5. Ny statuette til Kæphesten: Der er kontakt med kunstner. Vi kontakter muligvis en mere. Opgaven lagt hos Sanne Bøg Mortensen og Bodil Reimers.
Desuden vil vi bestille et hæfte over modtagere af ”Kæphesten” gennem tiderne. Kir Klysner kontakter en freelancer til opgaven.

6. Status på ny hjemmeside: Det står skidt til med nyt back-end-system, som gør det voldsomt svært at komme til siden, især er det umuligt for vores webansvarlige at komme til forsiden. Der er vrede landet over, blandt andet over, at der blev kaldt til møde i København, før systemet var færdigt.
Formanden, Kir Klysner, og hendes kolleger, skal klage over processen samt forlange, at nedlukningen af de nuværende hjemmesider (planlagt til nytår) udskydes, indtil det nye er klar og brugbart.

7. Planlægning af generalforsamling: Ingen har tilkendegivet, at de ikke vil genopstille. Henvendelse fra DJ Journallisterne, som får lov at komme på generalforsamlingen og kort fortælle om ændringerne. Det indskærpes, at det handler om ti minutter.
Per Roholt har sagt ja til at dirigere på generalforsamlingen, som foregår i Nordatlantisk Hus i Odense 4. marts.

8. Udgår.

9. Ny struktur for planlægningen af arrangementer: Årshjul med beskrivelse af strukturen udleveret og drøftet.

10. Arrangementer inden generalforsamlingen: Julefrokost 9. december, arrangement om digitalt selvforsvar, muligvis 18. januar, eventuelt i samarbejde med  Sprog & Kommunikation. Flere andre ideer i støbeskeen. Vil blive sendt ud på mail til medlemmerne, hvis de bliver til noget.

11. Netværkspulje: Ordningen, som vi vedtog på forrige møde, skal sendes ud til medlemmerne. Næste møde torsdag 19. januar klokken 18.
Claus Christoffersen skal bruge nye fotos og et par linjer til præsentation på hjemmesiden af bestyrelsen.

Kommentarer