Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til årets generalforsamling i Kreds Fyn

Generalforsamling i Kreds Fyn

Hvornår

04. marts 2017 11:00-14:00

Hvor

Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C

Pris

Gratis for medlemmer

Kreds Fyn indkalder til generalforsamling 2017 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Hvis du har andre forslag til dagsordenen, skal disse fremsendes til formand Kir Klysner senest 14 dage før på kir@klysner.dk.

Der er valg til bestyrelsen, og der er også valg til DJs delegeretmøde for de medlemmer, der ikke har mulighed for at blive valgt i andre grupper.

Og så forventer vi at uddele vores fynske kæphest.
Sidste år gik prisen til P4 Fyn for deres #københavneralarm. 

BEMÆRK: Forud for generalforsamlingen er kredsen vært ved den traditionelle brunch, der begynder kl. 10. Hertil kræves tilmelding.