Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Generalforsamlinger

Referat af TP's generalforsamling lørdag den 24/2-2018 i Nasiffik.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent/ordstyrer og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskaber for TP og fonde
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse - FTR – formand – kasserer – Faglig Forum
  8. Evt. 

Antal deltagere: 12

1. Dirigent: Najaaraq – referent: Dorthe

2. Formandens beretning: Godkendt. Formanden går af efter 1 år, da han af personlige årsager er nødt til at flytte til Danmark. Kort efter han blev formand, blev han afskediget som tekniker på KNR og hans sag var lang og besværlig.

Overenskomstforhandlingerne med det offentlige trak i langdrag, men endte med en aftale. Han vurderer TP’s økonomi som ganske sund med plus på kontoen, men også skrøbelig på grund af færre medlemmer. 

Der har været to aktiviteter i årets løb. Det ene var et infomøde, og det andet var en debataften arrangeret af medlemmerne selv. Han opfordrer til, at medlemmerne fortsætter med at tage initiativ til selv at arrangere noget.

Sidste år blev også uddannelsesmidlerne fra Selvstyret på omkring 700.000 kroner frigivet til TP. Der blev afviklet to kurser fra midlerne, et fotokursus og et kursus med Kurt Strand. Der skal nu dannes en arbejds-/styregruppe på tre medlemmer, og der er lavet vedtægter og retningslinjer for brug af midlerne. Puljen vil give medlemmerne mulighed for sociale aktiviteter, kurser og seminarer,  f.eks. i Qooqqut, som nogle medlemmer har efterlyst tidligere, foredrag, seminar.

Han takkede for 11 års arbejde i bestyrelsen med udfordringer, men også megen glæde og takkede for støtten i alle årene.

Webmaster Else Olsvig takkede Leif for i alle årene at have kæmpet for medlemmerne som TR og FTR, når de har haft problemer på arbejdspladserne, og at han har været en dygtig TR/FTR, som har gjort et stort arbejde og som medlemmerne kan sige en stor tak til.  

3. Regnskaber for TP og TP’s Hjælpefond: Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret.

5. Valg af revisor: Grønlands Revision fortsætter.

6. Najâraq har været til møde med kulturdepartementet sammen med Mariia for bl.a. at få rettet nogle fejl om aftalen vedr. den såkaldte restpulje, der er midler fra den nedlagte efter- og videreuddannelsespulje. Forslag til formål samt retningslinjer for administration af puljen blev godkendt af generalforamlingen. Til bestyrelsen blev valgt Merete Lindstrøm og Mariia, som supplerer sig med et tredje medlem. 

7. Valg af bestyrelse, FTR, formand, kasserer og deltagerer til Faglig Forum i april.

Ny formand: Irene Jeppson
Ny kasserer: Mariia Simonsen
Medlemmer: Jonas Fivé, Henriette Simonsen, Dorthe Olsen (genvalgt).
Suppleanter: Jette Andersen, Else Løvstrøm og Najâraq Egede. FTR: Der bliver et valg af FTR blandt medlemmerne af offentligt ansatte i den nærmeste fremtid. Jonas Fivé, TR på KNR, stiller op.
Deltagere til Faglig Forum bliver bestyrelsen.
Suppleanter: 1. Jette Andersen, 2. Inge S. Rasmussen, 3. Najâraq Egede.
 
 
Irene Jeppson, formand  
Dorthe Olsen, best.medlem
 
Mariia Simonsen, kasserer  
Henriette Simonsen, best.medlem