Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Retningslinjer for Restpuljen.

Ansøgningsskema & regnskabsformular

AFTALE mellem Namminersorlutik Oqartussat og Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP – Medieforbundet i Grønland, TP

Opdatering af aftale om forvaltning af Restpuljen.

Restbeløbet efter nedlæggelsen af Mediefonden lydende på 613.711 kr. pr. marts 2018 aftales hermed administreret af formanden og kassereren i den til enhver tid siddende bestyrelse for TP:

1. Restpuljen kan anvendes til kurser, efteruddannelser, workshops eller konferencer.

2. Deltagere skal være bosiddende i Grønland, og være omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat TP - Medieforbundet i Grønland, TP. 

3. Årlig beretning om aktiviteter finansieret af Restpuljen fremsendes til Departement for Kultur til orientering.

4. Når denne Restpulje er opbrugt, skal Departementet for Kultur fremsendes et samlet, revideret regnskab over anvendelsen af hele Restpuljen.

5. Til denne Restpulje anvendes det eksisterende særlige kontonummer 6471-1513505, som af TP er blevet oprettet til dette formål. (TP's egen bankkonto kan Ikke anvendes til dette formål, da her er tale om en øremærket restpulje til aktiviteter for journalister mv., uanset medlemskab af TP.)

6. For den nævnte bankkonto samt for fremsendelse af årlige beretninger meddeles nedennævnte bestyrelsesmedlemmer i TP som ansvarlige:

Nina-Vivi M. Andersen                 
Formand - TP

Mariia Simonsen
Kasserer - 
TP

Karl Davidsen
Departementet for Udenrigsanliggender, Uddannelse, Kultur og Kirke

Den tidligere underskrevne aftale af 25. august 2020 er herefter trådt ud af kraft. 

§1
Restpuljen har til formål at støtte efter- og videreuddannelsestiltag m.v. for alle faggrupper omfattet af overenskomst mellem DJ/TP og Naalakkersuisut.

§2
Puljens midler udgøres af restpuljen fra den nedlagte Grønlands Mediefond*. Puljens midler udgør pr. 1/1-2022 kr. 543.708,387.

§3
Puljens midler kan søges af medlemmer af TP til kurser og efteruddannelse. Midlerne kan også disponeres af TP’s bestyrelse til kurser, workshops, seminarer, konferencer mv.

§4
TP’s til enhver tid siddende bestyrelse udgør restpuljens bestyrelse. Ansøgninger sendes til e-mailadressen tpkreds7@outlook.com.

§5
Administration af puljens midler, herunder rapportering til Departement for Kultur, Uddannelse m.v. varetages iht. aftale mellem Namminersorlutik Oqartussat og TP om forvaltning af restpuljen af 21.02. 2022.

§6
Puljens bestyrelse udarbejder en ansøgningsprocedure for ansøgninger til puljen. Ændringer til proceduren fremlægges og godkendes på TP’s generalforsamling.

* Mediefonden blev etableret i forbindelse med privatiseringerne af Atuakkiorfik og Nunatta Naqiterivia slutningen af 1990’erne, som senere blev nedlagt, og midlerne ført tilbage til Hjemmestyret.

Ansøgningsprocedure for Restpuljen.

1. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af formål (kurses/efteruddannelse).

2. Ansøgningen vedlægges et budget samt bekræftelse på optagelse på et kursus eller efteruddannelse.

3. Ansøger afleverer et regnskab til bestyrelsen senest 1 md. efter kursets/efteruddannelsens gennemførelse.

Godkendt på TP’s generalforsamling 26/2-2022

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk