Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Retningslinjer for Restpuljen.

§1
Puljen har til formål at støtte efter- og videreuddannelsestiltag for alle faggrupper omfattet af overenskomst mellem DJ/TP og Naalakkersuisut.
§2
Puljens midler udgøres af restpuljen fra den nedlagte efter- og videreuddannelsepulje iht. aftale af december 2016 mellem DJ/TP og Naalakkersuisut. Puljens midler udgør pr. 1/1-2018 kr. 731.571,44.
§3
Puljens midler kan søges af medlemmer af TP eller bestyrelsen af TP til fagligt og personligt udviklende kurser, efteruddannelsesforløb, workshops, seminarer, konferencer mv.. Kurser og arrangementer forudsættes afholdt i Grønland.
§4
Ansøgning til puljen rettes til puljens bestyrelse. Bestyrelsen vælges hvert år på TP’s ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 3 medlemmer hvoraf 2 vælges blandt TP’s medlemmer, det ene fra TP’s bestyrelse. Det 3. medlem skal vælges udenfor foreningen og skal have en juridisk, økonomisk eller uddannelsesfaglig baggrund.
§5
Administration af puljens midler, herunder rapportering til departement for kultur etc., varetages iht. aftale mellem Namminersorlutik Oqartussat og TP om forvaltning af restpuljen af december 2016.
§6
Puljens bestyrelse udarbejder en ansøgningsprocedure for ansøgning til puljen. Proceduren skal fremlægges og godkendes på TP’s generalforsamling 2018.
Ansøgningsprocedure for Restpuljen
1.    Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af formål (kursus, efteruddannelse, workshop, seminar/ konference mv.).
2.    Ansøgningen vedlægges et budget samt bekræftelse på optagelse på et kursus eller efteruddannelsesforløb. Ved workshops, seminarer eler konferencer vedlægges budget samt program.
3.    Ansøger afleverer et aktivitetsregnskab til bestyrelsen senest 1 md. efter kursets/mødets gennemførelse jf. pkt. 5.
4.    Hver aktivitet som godkendes af puljens bestyrelse, sendes til forhåndgodkendelse i departement for kultur mv..
5.    Senest 3 mdr. efter aktivitetens gennemførelse  sendes et arrangementsregnskab til departement for kultur.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk