Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedrørende KNR’s autonomi og uafhængighed

I denne uge har KNR meddelt, at man ser sig nødsaget til at beskære sendetiden på nyhederne både i radio og på tv grundet bemandingsproblemer.

Det er bekymrende, at Grønlands public service-medie, som har en vigtig demokratisk rolle i samfundet med at oplyse, engagere og facilitere debat, ikke kan levere det ønskede indhold til befolkningen.

Det er svært at rekruttere og fastholde tosprogede journalister, som kan sikre, at KNR lever op til public service-forpligtelserne.

Da KNR er en del af det offentlige overenskomstsystem, er det vanskeligt for organisationen at skabe de incitamenter, der skal til for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Et eksempel på det, er den fastlåste situation, som er opstået som resultat af, at KNR-ledelsen valgte at bruge noget af ekstrabevillingen fra landskassen på at tildele medarbejderne et ekstra tillæg. Beløbet er nu tilbageholdt, mens Selvstyret træffer en afgørelse om det videre forløb.

Vi har med stor interesse læst Overenskomstkommissionens betænkning med anbefalinger til at operationalisere overenskomstsystemet i Grønland. Vi er enige i flere af betragtningerne, men vil samtidig opfordre til, at der inden for det eksisterende overenskomstsystem skabes mulighed for, at lønmodtagere og arbejdsgivere sammen kan skabe løsninger på rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne lokalt.

Desuden er der brug for en større sikkerhed om KNR’s økonomi, så organisationen er i stand til at træffe længere, strategiske beslutninger.

KNR og de øvrige uafhængige medier i Grønland er vigtige for sammenhængskraften og befolkningens politiske engagement. Vi vil derfor opfordre til, at uafhængigheden understreges ved, at de lokale parter selv kan skabe løsningerne.

Vi står til rådighed for uddybning og drøftelser.

Venlig hilsen

Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund

Nina-Vivi Møller-Andersen, Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat

Kommentarer