Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Referat af generalforsamling 2022

Referat af den ordinære generalforsamling i TP, der blev afviklet lørdag den 26. februar 2022.

Formanden bød velkommen og foreslog 1 minuts stilhed til ære for de kolleger i Grønland og udlandet, der er gået bort i løbet af året.

1. Valg af dirigent og referent
Najâraq Egede og Thora M. Hansen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne, og dermed lovlig. Ingen fuldmagter modtaget. To medlemmer deltog over Teams fra Qaqortoq og Sisimiut.

2. Formandens beretning
Godkendt af generalforsamlingen. Formanden trækker sig af arbejdsmæssige årsager, men bliver siddende i bestyrelsen som alm. bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen opfordrer til, at TP afholder flere stresskurser. Kurserne skal have fokus på en god genopstart på arbejde, så man ikke risikerer en ny sygemelding.

3. Godkendelse af regnskaber
TP, Feriehjælpefonden og Hjælpefonden blev fremlagt af Grønlands Revisionsfirma.

Generalforsamlingen godkendte alle regnskaber.

Indtægter fra salg af feriehjælpefondens aktier overføres til hjælpefonden, derefter er er fonden tømt og nedlagt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog det uændret. Dog blev det ønsket, at forbundsformanden i DJ får forelagt ønsket om en nedsættelse af kontingentet til DJ.

5. Valg af revisor
Den nuværende revisor blev genvalgt.

6. Indkomne forslag

a) Politisk aktive i bestyrelsen (Bibi Nathansen - synes politisk aktivisme og en bestyrelsespost i en journalistik bestyrelse er i modstrid med hinanden. Ønsker en debat om det blandt medlemmerne.)
Bestyrelsen har tidligere haft en advokat til at undersøge spm. Der skulle ikke være noget juridisk til hinder for, at politisk aktive kan sidde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen finder det dog etisk uforsvarligt, at der kan sidde medlemmer i bestyrelsen, der er politisk aktive.

Bestyrelsen pålægges at komme med et ændringsforslag til vedtægterne, der fastslår dette.   

b) Medlemmer af Naalakkersuisuts behandling af journalister (Arnaq Nielsen, baggrunden er Aqqaluaq B. Egedes negative omtale af journalister på sin Facebookside.)
Formanden foreslog, at TP genoptager dialogmøderne med Selvstyrets departementer om pressens adgang til toppolitikere. 

c) Ændring af retningslinjer for Restpuljen (bestyrelsen)
Den væsentligste ændring består i, at puljen ikke længere har sin egen bestyrelse, men at TP’s bestyrelse overtager godkendelsen af ansøgninger.

Retningnslinjerne er opdateret iht. den opdaterede aftale om puljen med departementet for kultur mv., hvorefter puljens midler kan bruges til kursus- og efteruddannelse udenfor Grønland.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Bestyrelsen åbner op for ansøgninger på sit næste møde.

7. Valg af bestyrelse. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter
Kasserer: Mariia Simonsen, genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlemmer: Kathrine Kruse (15 stemmer) og Bibi Nathansen (14 stemmer), suppleanter:

1. Oline I. Olsen  (11 stemmer), 2. Thora M. Hansen (11 stemmer) samt 3. Jaaku Lyberth (5 stemmer).

8. Eventuelt
a) 1. marts er det 40 år siden i 1982 journalistuddannelsen startede her i landet.

b) Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til, at den allerede nu begynder forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger i 2024.

Se også billeder fra generalforsamlingen her.

Kommentarer