Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat af Generalforsamling 2017

Ny formand Leif P. Hendriksen og afgående formand i TP, Thora H. Nielsen.

Lørdag den 18. februar 2017 holdt TP (Medieforbundet i Grønland) ordinær generalforsamling 2017 i Restaurant Nasiffik. Der var 26 fremmødte medlemmer.

Som det primære punkt skulle der vælges ny formand og ét nyt bestyrelsesmedlem, da Thora H. Nielsen og Jonas Løvschall-Wedel ikke genopstillede.

Ny formand blev Leif P. Hendriksen som blev valgt uden modkandidat. Fordi Leif allerede sad i bestyrelsen skulle der vælges to menige medlemmer.                                   

Seks kandidater valgte at stille om med følgende resultat:

Menig medlem                    Stemmer

Jonas Fieve                        - 15 Bestyrelsesmedlem

Ane Marie Petersen            - 11 Supleant

Else Løvstrøm                    -  6

Ane-Sofie Grødem             - 12 Supleant

Else Olsvig                         - 11 Supleant

Henriette Simonsen           - 18 Bestyrelsesmedlem

Herudover foregik generalforsamlingen med Leif P. Hendriksen som dirigent Jonas Løvschall-Wedel som referent.

Indledningsvis gav den afgående formand sin beretning på grønlandsk men den blev omdelt på dansk. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Tredje punkt var regnskaber for foreningen TP samt TP´s to fonde.

Revisor Knud Østergaard fremlagde de tre forskellige regnskaber.

Revisor gjorde det klart, at der ikke var kritisable forhold i regnskaberne som blev leveret med tre blanke påtegninger.

1. regnskab: Løbende konto - Regnskabet for foreningen (Medieforbundet) var med et resultat på minus 33.000 kr. Det er det samme som sidste år. Revisor påpegede, at underskud ikke kan fortsætte, da medlemmernes kontingenter (50 kr. pr. måned) ikke er nok aktiv til at retfærdiggøre underskud.

Virkeligheden er, at foreningen fortsat skal skære i aktiviteter eller hæve kontingentet. Der var ingen spørgsmål til foreningens regnskab.

2. regnskab: Hjælpefond 1. afdeling - Hjælpefonden

Vi havde i 2014 og 2015 brugt for meget. Derfor har bestyrelsen i 2016 skåret ned på udgifter, så vi kunne genetablere grundfonden og betale det tilbage, som vi havde givet for meget. Det er lykkedes. Faktisk kunne vi have delt mere ud, end vi gjorde og stadigt fyldt på i grundfonden. Den her afdeling er velpolstret, men på grund af vedtægter, er det vanskeligt at bruge disse midler.

Samlet værdier på over en million kroner.

Ingen spørgsmål

3. regnskab: Hjælpefond 2. afdeling - Feriehjælpefonden

Her skal vi bruge pengene til at udbetale til medlemmerne og det sker. Hvert andet år mange ansøgere og hvert andet år få. Derfor skal det ses over to år. Det mest rigtige er, at pengene bliver delt op i puljer som man kan søge hvert andet år, siger revisor.

Arbejdspladsen indbetaler 137 kr. pr. måned pr. medlem. 1.644 kr i alt pr. år. Det bliver til 3.288 kr. på to år. I 2016 har vi derfor udbetalt 3.500 kr. til ansøgere, som er 212 kr. mere end optjent.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor vi ikke har feriefrirejser – Svaret var, at det var et overenskomstspørgsmål da det blev aftalt. Også spørgsmål til om det er et problem, at der hvert andet år er mange ansøgere og hvert andet år få der får penge. Det kører dog over to årigt princip, så det bliver lagt over. Derfor betyder det ikke noget for medlemmerne.

Der blev også forklaret, hvordan den lave rente betyder, at vi ikke tjener penge på at have pengene stående. Altså ikke særligt meget ekstra at dele ud af.

Samlet konklusion. Feriehjælpefond kører godt. Hjælpefond har for mange penge, men det er der ikke noget vi kan gøre ved pga. af fundats. Endeligt er selve foreningen ikke i plus.

Revisor lægger op til, at bestyrelsen skal vurdere, om det giver mening at have meget rig hjælpefond, som man ikke kan bruge. Evt. skal fundats ændres.

De tre regnskaber blev godkendt af enig generalforsamling.

Herudover var der spørgsmål til, hvorfor man er tvunget til at være medlem af DJ. Svar var at DJ hjælper med alt det faglige og er tyngden i vores organisation. Det er fra dem vi modtager juridisk assistance, og det er dem der kører vanskelige sager.

Snak om penge til kurser. Nu overtager TP pengene til at arrangere kurser. Revisor gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man fortsat søger på forhånd, så der er styr på pengene.

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent, hvilket blev vedtaget af generalforsamling.

Arrangementer og udgifter er allerede blevet tilpasset, så udgifter bør passe sammen. Endeligt blev det diskuteret og aftalt, at der skal flyttes aktier fra fond til forening, hvilket vil hjælpe med til at lukke ”hullet”.

Grønlands Revisionskontor ved Knud Østergaard fortsætter som revisor.

Der var ingen indkomne forslag.

Der var valg af delegerede til Delegeret Møde.

Formanden er født delegeret og det blev vedtaget at bestyrelsen deltager samlet. Herudover skulle vælges en deltager yderligere.

Der var tre kandidater.

Sivert Olsen blev valgt.

Else Olsvig blev 1. suppleant og Jaaku Lyberth 2. suppleant.

I afdelingen eventuelt blev der stillet spørgsmål til overenskomstforhandlinger. Der blev henvist til det netop afholdte infomøde samt referat derfra. Herudover gennemgik Leif situationen.

Der blev spurgt videre til overenskomstforhandlinger og det blev foreslået at kommunalvalg kunne bruges som pressionsmiddel. Forhandler gjorde det klart, at det ikke er der vi er, men at vi naturligvis overvejer alle muligheder, men først taler med DJ.

Der blev spurgt til om der tidligere har været møder angående ønsker til overenskomst. Her blev der svaret, at der normalt kan kommes med ønsker på skrift, men at det helst skal ske før forhandlingsstart. Vi holder/har holdt info møder om forhandlinger.

Endeligt blev der udtrykt tak til afgående formand Thora H. Nielsen.

Kommentarer