Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyhedsbrev til medlemmer af TP - maj 2020

Kære medlemmer ...
Der er gået noget tid, siden vi udsendte et nyhedsbrev fra TP. Som I ved holdt vi generalforsamling i marts måned, hvor der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, Malu L. Pedersen og Karline Platou. Der blev IKKE valgt formand, da ingen ønskede st stille op, og derfor varetager kassereren samtidig formandsposten indtil videre. Det blev besluttet på generalforsamlingen, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senere, og det har bestyrelsen besluttet skal ske torsdag 4. juni kl. 19.00. Sted meddeles senere. Pga. at bestyrelsen kun består af fire medlemmer, deltager 1. suppleant Mads Lynge nu i bestyrelsesarbejdet.

Valg af formand
Bestyrelsen vil stærkt opfordre jer til at være med til at finde en formand alle kan samles om, og som er villig til at varetaget hvervet samvittighedsfuldt. Vi håber meget det vil kunne lade sig gøre, og vi opfordrer den/de, der kunne have lyst til stille op, til at meddele sit/deres kandidatur senest 1. juni.

Overenskomstforhandlinger
Vores overenskomst med Selvstyret og kommunerne er opsagt og vores sidste lønregulering er trådt i kraft 1/4-20. Tjek din lønseddel om din løn er reguleret. Du kan finde overenskomsten på vores hjemmeside. Hvis ikke, kan du henvende dig til lønkontoret på dit arbejde eller henvende dig til din tillidsmand.
Overenskomstforhandlingerne om vores løn- og ansættelsesvilkår er berammet til 11. maj og et par dage frem. Forhandlingsudvalget består af FTR Ane-Marie Petersen, TR Malu Pedersen, TR Henriette Simonsen og bestyrelsesmedlem Karline Platou. De starter med et forhandlingskursus mandag den 4. maj. Der er indkommet en række forslag fra medlemmerne om forbedringer på løn og tillæg. Bestyrelsen vil give forhandlingsudvalget et mandat, når samtlige krav er beregnet.

Feriehjælpefonden
Bestyrelsen har netop uddelt i alt 69.000 kr. fra feriehjælpefonden til 15 medlemmer med portioner a 4300/1500 kr.. Næste uddeling er i oktober. I alt er der 27 medlemmer, der har adgang til at søge i år. Vedtægter og kriterier kan læses på vores hjemmeside.

Aktiviteter resten af året
Bestyrelsen modtager gerne forslag til kurser, arrangementer eller andre medlemsaktiviteter, som vi kan gennemføre i løbet af året. Vi har stadig i baghovedet et arrangement med sekretærer for medlemmer af Naalakkersuisut om politikernes tilgængelighed som fortsættelse af det vellykkede arrangement i vinter. Referat af dette arrangement kan læses på vores Facebookside.

Mariia Simonsen, aningaasersoq, siulittaasuugallartoq
kasserer & fung. formand.

Denne side er beskyttet med login

Dette indhold er kun tilgængelig for medlemmer af Kreds 7 - Grønland. Bliv medlem af DJ for at få adgang.

Hvis du er medlem af Kreds 7 - Grønland, kan du logge ind på dit Mit DJ og få adgang til indholdet på dende måde.

Kommentarer