Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Formandens beretning 2022

Formandens beretning ved TP’s generalforsamling lørdag den 26. februar 2022.

Endnu et år er gået. Coronaen fyldte de flestes hverdage og dette kunne også mærkes markant på arbejdspladserne. Restriktioner blev indført med øjeblikkelig virkning og flere måtte arbejde hjemmefra. Fra TP’s side har vi endnu engang haft et år med vidt forskellige opgaver. Året har været udfordrende.

Først og fremmest vil jeg takke for medlemmernes tålmodighed. Derudover vil jeg specielt takke TR-erne for at være der for medlemmerne, når de har brug for en hjælpende hånd. Bestyrelsens frivillige arbejde er også altid guld værd, så dem skal vi heller ikke glemme.

2021 har været særligt udfordrende. Først gik vores fællestillidsrepræsentant Ane-Marie på barsel, og så blev hun erstattet af to kolleger fra nyhedsafdelingen i KNR, som desværre ikke magtede opgaven, og stoppede efter kort tid. Andre TR-er i KNR stoppede også, så vi til sidst kun havde Henriette fra tv-afdelingen tilbage. Hun sidder der endnu, og det er vi meget taknemmelige for, men vi mangler stadigvæk tillidsfolk og ikke mindst stedfortrædere på Grønlands største arbejdsplads for mediearbejdere. Vi har fået vores fællestillidsrepræsentant tilbage, og der tegner sig lysere tider i 2022. Jeg vil inderligt opfordre til, at flere viser interesse for det faglige arbejde og stiller op, når der søges efter tillidsfolk. Vi har hårdt brug for jer. Jo flere tillidsrepræsentanter, jo bedre service for vores medlemmer, og samtidig kan vi arbejde på at styrke tilliden mellem arbejdsgiverne og de ansatte.

Bestyrelsen og Journalistforbundet arbejder for tiden med at få afklaret spørgsmålet om KNR's indførelse af et tillæg på 750 kroner fra nytår til alle på vores overenskomst. Tillægget er tænkt som et fastholdelsestillæg, og KNR har indført det for nogle af de 2,5 millioner kroner som Naalakkersuisut har givet KNR oveni det normale tilskud. Det er rare penge, men vi og forbundet undrer os over, at vi som forhandlingspart ikke er blevet spurgt eller i det hele taget blevet inddraget i tillæggets tilblivelse. Men vi som fagforening kan kun gøre en forskel, hvis vores medlemmer brokker sig og ikke mindst bruger deres tillidsfolk.

Under fællestillidsrepræsentantens barsel kunne medlemmerne altid få hjælp fra Journalistforbundet, men det har selvfølgelig i nogle tilfælde været udfordrende. Nogle medlemmer har haft brug for en bisidder til alvorlige samtaler på arbejdspladsen, hvor jeg som formand nogle gange blev nødt til at træde til for at hjælpe vores medlem bedst muligt. Disse opgaver viser også blot, at vi har nogle udfordringer med arbejdsgiverne og generelt med arbejdsvilkårene på arbejdspladserne.

Presset for vores medlemmer bliver nemlig hårdere og hårdere. Det er ikke længere kun på arbejdspladserne, at presset sker. Udover små lønforhøjelser ved overenskomstforhandlingerne både i KNR og i Mediehuset SermitsiaqAG, så er der ikke meget tid til at tale om, hvordan man som personale egentligt har det. Samtidig skal man tackle mange ubehagelige kommentarer på de sociale medier. Folk kan ytre sig mere, hvilket er godt, men vi skal også huske på at beskytte os selv, når ubehagelige kommentarer, mobning og chikane viser sig.

Vi har i TP's bestyrelse i det forgangne år haft særligt fokus på stress og chikane. Vi har blandt andet holdt kursus om disse emner. Desværre kom der kun 8 medlemmer til kurset, selvom bestyrelsen havde reklameret kurset flere gange. Så vi har også udfordringer med at tiltrække flere medlemmer til arrangementer, men hvad for en forening har egentligt ikke disse udfordringer? Jeg håber bare at deltagerne har fået større viden om stress og chikane, andet kan jeg ikke håbe.

I slutningen af året var der overenskomstforhandlinger mellem Mediehuset SemitsiaqAG og Danske Arbejdsgivere, som SermitsiaqAG bliver repræsentaret af. Vi blev repræsenteret af en forhandler fra DJ. Det lykkedes at få en lønforhøjelse på 100 kroner om måneden, mens der fra 1. april og årene frem afsættes en pulje til personlige tillæg. Tillægget er på 180 kroner. Frirejse og flyttegodtgørelse i Grønland blev fjernet i mediehusets overenskomst.

TP har genindført kåringen af Årets Medlem. I 2021 kårede vi Jaaku Lyberth for hans engagement og trofasthed. Han har været medlem i 20 år og er altid mødt op til arrangementer og generalforsamlinger og stillet sig op som suppleant. Disse kåringer vil vi fortsætte, så længe medlemmer og bestyrelse kommer med emner til Årets Medlem.

I midten af oktober var der Fagligt Stævne i Journalistforbundet. Fire af TP’s bestyrelsesmedlemmer deltog virtuelt, og fik f.eks. input til hvordan man fastholder medlemmer, noget om bestyrelsesarbejde, stress og chikane og så fik vi flere kontakter til forbundet. Vi fik en større viden om bestyrelsesarbejde og det at have en pligt i en forening, som man frivilligt arbejder for.

Der er også sket noget med et af vores uddannelsespuljer. Restpuljen, som består af en pose penge på en halv million kroner vi fik foræret af Selvstyret, kan nu bruges til kurser udenfor Grønland. Dette er et stort fremskridt for medlemmernes mulighed for at efteruddanne sig. Vi håber at mange vil benytte sig af den nye mulighed, men træerne vokser ikke ind i himlen - når den halve million er brugt, så er det slut.

Til sidst vil jeg sige en stor tak for fremmødet til julefrokost, generalforsamling og medlemsarrangementer vi har holdt i årets løb.

Jeg vil meddele, at jeg trækker mig som formand for TP, da mine hverdage er hektiske og får sent fri fra arbejde. Hvilke betyder, at jeg arbejder med foreningen til sent om aftenen. Men da jeg har fået en hel del viden vil jeg gerne side som bestyrelsesmedlem for at kunne arbejde med arbejdsvilkår og generelt med TP’s medlemmer. Tak for at mange af jer har vist tillid til mit formandskab – det har været en ære at arbejde med jer.

Jeg håber at 2022 bliver ekstra god, og at engagementet for det frivillige arbejde vil vokse.

Tak,

Nina-Vivi Møller Andersen, formand

Kommentarer