Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ataatsimeersuarnitsinniit peqatigiiffitsinni pisoqarsimaqaaq / Der er sket meget efter generalforsamlingen

Aningaaserisorput Mariia Simonsen Inatsisartunut ilaasortanngornini pissutigalugu tunuarniuteqarpoq, maannalu siulittaasoq Nina-Vivi aningaaserisuugallartussatut inissinneqarpoq. Aningaaserisussamik ilaasortat akornanni qinersisoqaqqaartariaqarmat ukiamut immikkut ittumik ataatsimeersuartitsissaagut.
Aasarsioreerutta qaaqqusiumaarpugut.

Feriehjælpefondi anigaasarsianik isumaqatiginninniarnerni kingullerni matuneqarpoq, maannalu kingullerpaamik qinnuteqartoqarsinnaajumaarpoq. Feriehjælpefondip aktiaatai tunineqarput 700.000 kr.-t sinnerlugit isertitsissutaallutik. Aningaasat taakku ilaasortatsinnut qanoq iluaqutaanerpaasinnaanersut paasiniarlugu DJ-imut siunnersoqquvugut. Paaseriarutsigu qanoq iliorutta tamatsinnut pissarsissutaanerpaassanersoq ilisimatinneqarumaarpusi.

Ane-Marie Petersen erninermi sulinngiffeqarnerani FTR-iugallartut Mathies Hvid Toft aamma Andres Wille apriilip naanerani tunuarput. Neriuppugut ilaasortatta arlaat utaqqiisaasumik Ane-Marie Petersenip barselernerminit decembarimi uternissaata tungaanut FTR-iusinnaassasoq. Sapaatip akunneranut ulloq ataaseq sullissisinnaatitaavoq akissarsiani pigiinnarlugit. Saniatigut Journalistforbundimi attavigisartagarput Marianne Molin ikiuunnissaminut piareersimavoq.

Eqqaamallugu atuakkamik saqqummiussineq pillugu ilaasortat pingasunngorpat ataatsimiisinneqalermata, stressilu pillugu pikkorissaanissaq maajip 22-ani pissammat. Aasaanerani katerisimaarneq juunip 11-ani pissaaq. Suli taassuma aaqqissorneqarnera ingerlammat piffissaq qanillippat ilisimatinneqarumaarpusi.

Siulersuisut juunip aappaani ataatsimeeqissapput.

Inuss. Inuull.Siulersuisut

Der er sket meget efter generalforsamlingen

Vores kasserer Mariia Simonsen har valgt at trække sig tilbage fra bestyrelsen efter hun er kommet ind i Inatsisartut. Formanden vil være fungerende kasserer indtil en ekstra ordinær generalforsamling. Der skal vælges en ny kasserer og bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Feriehjælpefonden blev lukket ved de sidste overenskomstforhandlinger. Der vil blive uddelt penge som sædvanligt i år. Feriehjælpefondens aktier er nu solgt og det indbragte over 700.000 kr. Hvad der skal ske med disse penge er bestyrelsen ved at finde ud af, og vi har derfor kontaktet DJ om råd og vejledning. Lige så snart vi ved mere, skal I nok blive informeret.

De to fungerende fællestillidsrepræsentanter, Mathies Hvid Toft og Andreas Wille, har begge trukket sig som FTR’er i slutningen af april. Vi håber der er et et medlem der vil overtage funktionen indtil Ane-Marie Petersen vender tilbage efter sin barsel til december. FTR’en har ret til en faglig dag om ugen med fuld løn. Marianne Molin i Journalistforbundet er også parat med råd og vejledning til medlemmerne.

Husk at der er foredrag om at udgive og oversætte en bog på onsdag. Der er også stress-kursus den 22. maj. Sommerfest er den 11. juni. I får mere info om festen, når tiden nærmer sig.

Bestyrelsen holder næste møde den 2. juni.

Mvh.Bestyrelsen

Kommentarer