Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hjælpefonden

Medlemmer ansat i det offentlige uden feriefrirejse, men med ferierejsetillæg, kan søge feriehjælpefonden om tilskud til ferierejse. Ligesom portioner af Hjælpefonden uddeles efter ansøgning.

Medlemmer ansat på den offentlige overenskomst, kan søge Feriehjælpefonden om tilskud til ferierejse. Ligesom portioner af Hjælpefonden uddeles efter ansøgning.

Forretningsorden for TP-p Aningaasaateqarfia -TP’s Hjælpefond

Feriehjælpefonden

Medlemmer ansat på den offentlige overenskomst, kan søge feriehjælpefonden om tilskud  til ferierejse. De offentlige arbejdsgivere indbetaler til ordningen jvf. overenskomsten mellem Naalakkersuisut og DJ/TP.

Gradueret uddeling efter a) medlemsanciennitet  af TP samt b) efter varighed af ansættelse på overenskomsten*:

Efter 1 år ….1/3

Efter 2 år…..2/3

Efter 3 år  og opefter ….3/3

Hjælpefonden

Portioner af Hjælpefonden uddeles efter ansøgning. Fonden giver også støtte til sociale og uddannelsmæssige formål. Alle medlemmer af TP indbetaler til ordningen via kontingentet til DJ.

Støtte til sociale formål gives efter flg. kriterier:

  • Sygdom i ikke-nærmeste familie.
  • Økonomiske problemer p.g.a. uforudsete hændelser.
  • Ferietilskud for indkomster under 350.000 kr. pr. hustand.

Støtte til  uddannelsesformål gives efter flg. kriterier:

  • Kortere kurser der kun delvist betales af arbejdspladsen.
  • Kurser til freelancere.
  • Rejseudgifter til kursusstedet.
  • Deltagergebyr til kursus el. uddannelse.

Der skal afleveres dokumentation i form af budget, regnskab og kvitteringer samt for optagelse til kursus eller uddannelse.

Fælles for fondene:

Uddeling fra fondene sker til medlemmer af DJ, der har været medlem af TP i mindst et år.

Fondsbestyrelsen skal tilstræbe, at så mange som muligt får del i legatuddelingen.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af legatportioner forud for uddelingerne.

Indkaldelse af ansøgninger sker hvert år i marts og oktober. I særlige tilfælde kan ansøgninger til hjælpefonden behandles særskilt.

Der kan højst uddeles penge til det enkelte medlem hvert andet år.

Meddelelse til legatmodtagere finder sted snarest efter uddeling.

På fondens generalforsamling redegør bestyrelsen for fondens økonomi og den samlede beløbsstørrelse for udlodning af fondens midler i det kommende år.

Forretningsorden vedtages af fondens bestyrelse. Ændringer fremlægges til orientering og evt. debat på den ordinære generalforsamling.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014.

* Bestemmelsen skal forstås sålededes:

a) Medlemmer af DJ (uanset hvor længe) skal have været medlemmer af kredsen TP i mindst et år for at være berettiget til at søge.

b) Nyoptagne, lokale medlemmer, der har været ansat på overenskomsten i flere år, og dermed er blevet betalt til af arbejdsgiver i mindst tre år kan få fuld ydelse (3/3) efter et års medlemskab.