Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen:

Generalforsamling i TP, lørdag den 25. februar 2012.

22 medlemmer til stede

Valg af dirigent: Elna Egede.

Valg af referent: Naimah Hussain

Dagsorden godkendt

Formandens beretning (vedlagt som bilag):

Der har været stor aktivitet i 2011. Højdepunktet var jubilæumsweekenden i Qooqqut i oktober, der er stor interesse for at gentage en lignende weekend i 2012.

Konkret resultat af weekenden var dannelsen af fagnetværk, hvoraf råstofnetværket fungerer godt, det kan ses på den omfattende dækning af området. Samtidig tilbyder TP efteruddannelseskurser på baggrund af ønsker fremsat på weekenden, og håber, at mange vil bakke op om tilbuddet.

Overenskomsten blev ikke optimal, men takket være stor solidaritet og tilbageholdenhed fra journalisternes side opnåedes ligeløn mellem teknikere og journalister.

Medlemmerne i KNR har mødt store udfordringer bl.a. pga. fyringsrunden i efteråret. Samarbejdet med KNR’s ledelse har været fyldt med udfordringer og TP glæder sig til ansættelsen af en HR-medarbejder.

Mediearbejdsgruppens redegørelse blev præsenteret i maj 2011, men de politiske resultater lader endnu vente på sig. Der kan komme noget på efterårssamlingen, som TP vil følge nøje.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev enstemmigt godkendt.

Økonomi og fonde

Alle 3 regnskaber for henholdsvis den løbende konto (Grønlands Presseforenings Årsrapport 2011), Feriehjælpefonden samt Hjælpefonden blev fremlagt. Revisor har godkendt alle 3 regnskaber, og har ingen kommentarer.

Der bliver stillet opklarende spørgsmål om størrelsen på fondenes egenkapital og størrelsen på udbetalingerne, hvilket kassereren og revisor besvarede.

Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.

Der bliver stillet forslag om at anvende en del af puljen til legatuddeling til faglige projekter. 

Forslag til vedtægtsændringer (se vedhæftede)

Navnet er præciseret på dansk (jf. det nye navn på grønlandsk), og derfor hedder kredsen ikke længere Presseforeningen, men i stedet Medieforbundet i Grønland, TP, som rammer bredere ift. medlemsskaren.

Forslag til ændring vedtaget.

Kassereren og formanden skal ikke være på valg samme år. Forslag til ændring vedtaget. Forslag om havlt kontigent til elevmedlemmer blev vedtaget. 

Ændringsforslag til vedtægter for Hjælpefonden:

Sproglige ændringer, så adskillelsen af de to fonde står mere præcist. Feriehjælpefonden er baseret på den offentlige overenskomst mellem Selvstyret og DJ/TP.

Elevmedlemmer betaler halvt kontingent og modtager halvt bidrag for fonden, når de søger.

Ændringer er enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent: Ingen ændringer

Valg af revisor: Grønlands Revisionskontor ved Knud Østergaard.

Valg af bestyrelse:

Leif Hendriksen genvalgt

Nyvalgte:

Apollo Jeremiassen

Najaraq Egede

suppleant: Inga Egede

suppleant: Martin H. Lynge

suppleant: Knud Petersen 

Valg af delegerede til Fagligt Forum

Formanden er født delegeret. Derudover blev følgende valgt i nævnte rækkefølge:

Vivi Sørensen

Naimah Hussain

Inga Egede

Arnaq Nielsen

Mads Ullerup 

Suppleanter:

Leif Hendriksen

Else Løvstrøm

Jaaku Lyberth 

Uddeling af årets pris

Formanden overrakte en buket samt en check på 5.000 kroner til prismodtageren Inga Egede fra KNR Radio for hendes fremragende journalistik. Talen til årets journalist er vedhæftet. 

Evt.

Ingen punkter.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk