Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forretningsorden for TP-p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond

Feriehjælpefonden

Medlemmer ansat på den offentlige overenskomst kan søge feriehjælpefonden om tilskud til ferierejse, hvis de ikke eller deres ægtefælle har ret til feriefrirejse. De offentlige arbejdsgivere (Selvstyret, kommunerne, KNR samt andre efter aftale) indbetaler 150 kr. pr. md. pr. medarbejder til ordningen jvf. overenskomsten mellem Naalakkersuisut og DJ/TP 2017-21 § 20.

Gradueret uddeling efter:

a) medlemsanciennitet  af TP

b) efter varighed af ansættelse på overenskomsten*:

Efter 3 år  og opefter ….3/3

Efter 2 år…..2/3                 

Efter 1 år ….1/3                 

Indkaldelse af ansøgninger til feriehjælpefonden sker hvert år i april og oktober. Der kan højst uddeles penge til et medlem hvert andet år.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af legatportioner for det kommende år ud fra foregående års regnskabstal.

* Bestemmelsen skal forstås sålededes:

a) Medlemmer af DJ (uanset hvor længe) skal have været medlemmer af kredsen TP i mindst et år for at være berettiget til at søge.

b) Nyoptagne, lokale medlemmer, der har været ansat på overenskomsten i flere år, og dermed er blevet betalt til af arbejdsgiver i mindst tre år kan få fuld ydelse (3/3) efter et års medlemskab.

Hjælpefonden

Hjælpefonden uddeles kun efter ansøgning til de nævnte formål. Fonden giver støtte til sociale og uddannelsmæssige formål efter nedenstående kriterier. Alle medlemmer af TP indbetaler 50 kr. pr. md. til ordningen via kontingentet til DJ. Studerende og pensionister betaler halvt kontingent. Medlemmer af DJ, der har været medlem af TP i mindst tre måneder, kan søge.

Støtte til sociale formål gives efter flg. kriterier:

  • Sygdom i ikke-nærmeste familie.
  • Økonomiske udfordringer pga. uforudsete eller andre hændelser.
  • Ferietilskud for indkomster under 350.000 kr. pr. hustand.
  • Særlige, ekstraordinære udgifter, f.eks. børns konfirmation, udvekslingsrejser, efterskoleophold el. lign.

Støtte til  uddannelsesformål gives efter flg. kriterier:

  • Kortere kurser der kun delvis betales af arbejdspladsen.
  • Kurser freelancere.
  • Rejseudgifter til kursusstedet.
  • Deltagergebyr til kursus el. uddannelse.

Der skal afleveres dokumentation i form af budget, regnskab og kvitteringer, samt for optagelse til kursus eller uddannelse.

Fælles for fondene:

Bestyrelsen skal tilstræbe, at så mange som muligt får del i fondens midler.

Meddelelse til legatmodtagere finder sted snarest efter uddeling.

På TP’s generalforsamling redegør revisor for fondens økonomi og den samlede beløbsstørrelse for udlodning af fondens midler i det kommende år.

Forretningsordenen godkendes af TP's bestyrelse. Ændringer fremlægges til orientering og evt. debat på TP's generalforsamling.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014, Ændret på bestyrelsesmøde april 2018, Ændret på bestyrelsesmøde den 7. marts 2020, Fremlagt på TP’s generalforsamling den 14. marts 2020, Vedtaget på bestyrelsesmøde den 7/10-20.