Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Forretningsorden for TP-p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond

Forretningsorden for TP’s Hjælpefond

§ 1. Hjælpefonden uddeles efter ansøgning til de nævnte formål. Fonden giver støtte til sociale og uddannelsmæssige formål efter nedenstående kriterier.

§ 2. Alle medlemmer af TP indbetaler 50 kr. pr. md. til ordningen via kontingentet til DJ. Studerende betaler halvt kontingent. Medlemmer af DJ, der har været medlem af TP i mindst tre måneder, kan søge.

§ 3. Støtte til sociale formål gives efter flg. kriterier:

  • Sygdom i ikke-nærmeste familie.
  • Økonomiske udfordringer pga. uforudsete eller andre hændelser.
  • Ferietilskud for indkomster under 350.000 kr. pr. husstand.
  • Særlige og ekstraordinære udgifter, f.eks. børns konfirmation, udvekslingsrejser, efterskoleophold el. lign.

§ 4. Støtte til  uddannelsesformål gives efter flg. kriterier:

  • Kortere kurser der kun delvis betales af arbejdspladsen.
  • Kurser for freelancere.
  • Rejseudgifter til kursusstedet.
  • Deltagergebyr til kursus el. uddannelse.

§ 5. Der skal afleveres dokumentation i form af budget/regnskab og kvitteringer samt bekræftelse for optagelse på et kursus eller uddannelse.

§ 6. Bestyrelsen skal tilstræbe, at så mange som muligt får del i fondens midler.

§ 7. Meddelelse til legatmodtagere finder sted snarest efter uddeling.

§ 8. På TP’s generalforsamling redegør revisor for fondens økonomi og den samlede beløbsstørrelse for udlodning af fondens midler i det kommende år.

§ 9. Forretningsordenen godkendes af TP's bestyrelse. Ændringer fremlægges til orientering og evt. debat på TP's generalforsamling.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014.
Ændret på bestyrelsesmøde april 2018.

Ændret på bestyrelsesmøde den 7. marts 2020.
Fremlagt på TP’s generalforsamling den 14. marts 2020.
Ændret på bestyrelsesmøde den 10. februar 2021
Fremlagt på TP’s generalforsamling 27. februar 2021