Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Maren-prisen

Fundats for Maren-prisen i DJ Kreds 6 Nordjylland vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 2. marts 2010 med tilføjelse og godkendt på generalforsamlingen den 4. marts 2017 - der vælges yderligere 3 suppleanter.

Maren-prisen

Bente Poder Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning.

Kriterier: 

”Maren” tildeles et medlem af DJ for en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland.

”Maren” er et kollegialt skulderklap for en gedigen indsats i en af fagets mange discipliner.

Det kan være den afslørende historie, det velskrevne, de gode billeder, et tv-holds samlede indsats, redaktionssekretærens sikre valg, nordjysk lune etc.

Priskomité:

Priskomiteen består af fire medlemmer + 3 suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Priskomiteen vælger selv en formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Procedure:

Prisen uddeles ved den ordinære kredsgeneralforsamling eller en anden anledning, priskomiteen finder mere hensigtsmæssig.

Forslag til prismodtagere indkaldes af priskomiteen hvert år i begyndelsen af året blandt medlemmerne af kredsen.

Maren-komiteen 2020

Følgende er valgt ind i Marenkomiteen i 2020, men valgt for tre år:

  • Michael Eskebjerg Godiksen (formand), DR Nordjylland (valgt 2019)
  • Anne Falck, Freelancer (valgt 2020)
  • Søren Wormslev, NORDJYSKE Medier (valgt 2020)
  • Peter Küster Nielsen, LandboNord (afløste i 2018 Mette Svenningsen)
  • Karin-Mette Petersen, HK Nordjylland (1. suppleant) (valgt 2018)
  • Lisbeth Christensen, TV2 Nord (2. suppleant) (valgt 2018)
  • Nanna Borup, DR Viden (3. suppleant) (valgt 2018)
  • Mette Ring, Hjørring Kommune (dette års vinder af Marenprisen)
  • Kredsformanden eller en anden repræsentant for DJ Kreds 6 Nordjylland
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk