Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bestyrelsesmøde 20 marts 2017

Referat kredsbestyrelsesmøde mandag 20. marts 2017 på Nordjyske Medier, Brønderslev

 

Tilstede: Allan Gregersen, Helle Therkelsen, Tove Koch, Henrik Louis Simonsen, Anne Helene Kahr Thomsen, Bo Lehm, Jesper Hansen

Afbud: David Wedege

 

 

1: Konstituering

Formand: Allan Gregersen (valgt på generalforsamlingen)

Næstformand Henrik Louis Simonsen

Kasserer: Bo Lehm

Sekretær: Jesper Hansen

Webmaster, HB-observatør: Tove Koch

Aktivitetsansvarlige: Helle Therkelsen, Flemming Leth

 

 

2) Evaluering af generalforsamling

a. Generelt

Generelt var der enighed om, at arrangementet var gået godt, dog var der under generalforsamlingen problemer med at høre, hvad der blev sagt – og på grund af den omfattende debat et vist tidspres mellem de to arrangementer. Maren-festen forløb fint, og der var stor tilfredshed med lokalerne, der derfor allerede er bestilt i næste år 3. marts 2018. Der var også gennemgående tilfredshed med maden, og der var ros til både gildebrødrene og Karen for deres hjælp med det praktiske.

 

b. Forbedringer

- Brug af højttaleranlæg under generalforsamling eller anden opstilling.

- Generalforsamlingen bør starte en time tidligere

- Der skal bestilles flere duge, så der ikke skal skiftes mellem de to arrangementer

- Der skal opsættes skilte, så deltagerne kommer ind ad den rigtige dør

- Dørene bør først åbnet til salen, når alt er klart. Evt. pompøs indtogsmusik…

- Der er behov for en lidt bedre koordinering mellem Maren-komite og serveringspersonale. Jesper påtager sig denne opgave og deltager derfor i Maren-komiteens møde den 5. april.

- Efter prisoverrækkelsen skal der være en eller anden form for lydtapet, hyggepianist, muzak. Ikke højt. Der skal være mulighed for at snakke.

 

 

3: Det fremadrettede faglige arbejde

  1. Gennemgang af budget

Bo gennemgik budgettet i lyset af, at kontingentforhøjelsen ikke blev vedtaget. 

  1. Justering og slankning af budgettet
  • Der er tale om et sparebudget, hvor blandt andet tilskud til elevernes studieture og tilskud til safety-fonden er strøget. Desuden opereres der med som forudsætning, at egenbetalingen for deltagelse i mini-fagfestivalen øges fra 300 kroner til 600 kroner. Henrik blev bedt om at orientere kreds 4 om denne beslutning.
  • Allan og Jesper tilbød i øvrigt at huse et af de kommede bestyrelsesmøder – ikke så meget af besparelsesgrunde, men fordi det vil være hyggeligt.
  • Jesper skal drøfte muligheden for sponsorater og tilskud fra personaleforeninger med Maren-komiteen.
  • Fremover skal bestyrelsesreferater være tilgængelige på hjemmesiden.
  • Bo undersøger mulighederne for en fælles mailkonto til bestyrelsen.
  • Tove og Allan skal opdatere aktivitetskalender.
  • Jesper lovede at lave tekst til en særlig Maren-rubrik på hjemmesiden.
  • Der satses på at udsende et generelt nyhedsbrev i midten af april.

 

4: Aktuelle arrangementer frem til sommerferien

Møde med Nordjyllands beredskab den 26. april kl. 18. Jesper arrangerer. Indbydelse udsendes primo april.

 

 

5: Afrunding/eventuelt

Det blev besluttet at bruge det kredslogo, som tilfældigvis blev skabt til Villys diplom. Jesper rundsender fil.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk