Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Valg til bestyrelsen

Om valg til bestyrelsen:

§4

Stk. l.Kredsbestyrelsen består af syv medlemmer. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med tre hvert andet år. Disse valg gælder for to år.

Stk. 2. Hvert år foretages valg af tre suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnået stemmetal. Kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke opnår valg, overføres til suppleantvalget, med mindre de frabeder sig det. 

Stk. 3. Er der flere kandidater end der er ledige pladser, foretages en skriftlig afstemning. Der må højst stemmes på en mindre end det antal, der skal vælges.

Se vedtægter

Seneste generalforsamling i Kreds 4 blev holdt torsdag 3. marts 2022.

Se referater fra generalforsamlingerne

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk