Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Valg til bestyrelsen

Om valg til bestyrelsen:

§ 4 Stk. 1. Kredsbestyrelsen består af højst syv og mindst fem medlemmer. Målet er altid at have syv medlemmer i bestyrelsen og minimum fem medlemmer. Formanden vælges altid særskilt for et år ad gangen. De øvrige medlemmer vælges med 2 eller tre 3 hvert andet år, og deres valgperiode er 2 år.

Stk. 2. Hvert år foretages valg af 2-3 suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnået stemmetal. Kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke opnår valg, overføres til suppleantvalget, medmindre de frabeder sig det.

Stk. 3. Er der flere kandidater, end der er ledige pladser, foretages en skriftlig afstemning. Der må højst stemmes på en mindre end det antal, der skal vælges.

Se vedtægter

Seneste generalforsamling i Kreds 4 blev holdt søndag den 3. marts 2024.

Se referater fra generalforsamlingerne

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk