Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 1. marts 2018 kl. 16.30

Efter generalforsamlingen inviterer kreds 4 til middag på Den Rustikke i Mejlgade
Generalforsamlingen afholdes i DJ's nye lokaler på Åboulevarden nr. 31, 8000 Aarhus C.

Generalforsamling 2018

Program:
16.30: Generalforsamlingen begynder

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kredsens regnskaber

  Pause - herunder valg af delegerede til Fagligt Forum d. 22-23. april
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 6. Valg (herunder suppleanter og interne revisorer)
  Valg af formand
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Valg af interne revisorer
 7. Fastsættelse af kredskontingent (foreslås uændret)
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal mailes til Forslag fra medlemmerne skal mailes til kredsens forkvinde Helle Veel på helleveel@hotmail.com senest d. 22. februar.

Fælles middag efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der spisning på Den Rustikke, Mejlgade 20, 8000 Aarhus C.

Tilmelding til middagen sendes til Hanne Duus på hd@via.dk senest d. 29. februar

Kommentarer