Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Det laver bestyrelsen

Kreds 4' s bestyrelse består af syv medlemmer og tre suppleanter. Formanden og suppleanterne er på valg hvert år, mens medlemmerne er på valg hvert andet år.

Kreds 4's bestyrelse mødes med cirka halvanden måneds mellemrum. Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet. Hovedopgaven er at skabe interessante, relevante arrangementer for medlemmerne. Det kan være et oplæg på adressen "hjemme" i Aarhus, det kan være et besøg ude på en arbejdsplads i Østjylland, en julefrokost, en sommerfest eller noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser.

Hvert år arrangeres en inspirationsweekend for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvor ideer til det næste års arrangementer debatteres og evt. planlægges, og hvor der skrues lidt på kredsens kurs og træffes en række beslutninger. Weekenden har de seneste tre år været holdt i Hamburg, Barcelona, Vilnius, Warszawa og Ebeltoft (2022).

Som aktiv i bestyrelsen opfordres du til at deltage i følgende arrangementer i det omfang, du kan få det til at passe med dit arbejds- og privatliv:

  • Dansk Journalistforbunds delegeretmøde, der holdes i april i ulige år
  • Dansk Journalistforbunds årlige Fagligt Stævne for alle fagligt aktive
  • Dansk Journalistforbunds fagfestival, der holdes om efteråret i lige år
  • Kreds 4s fagfestival SuperLørdag, der holdes hvert andet år
  • De arrangementer, som kreds 4 står bag - ca. et til to om måneden.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk