Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fredelig generalforsamling i Genforeningens tegn

Flere end 50 medlemmer deltog i årets generalforsamling i DJ Kreds 3, der forløb ualmindeligt fredeligt. Bestyrelsen fik "nyt blod" uden brug af stemmesedler.

GF 2020 DJK3

TORBEN GLYUM Hele den nye bestyrelse 2020 på nær ny anden-suppleant, Henrik Kellberg, der skulle møde et tog efter generalforsamling. Fra venstre: Martin Wilde, Flemming Larsen, Iben Hauschultz, Helge Andreassen, Mie Sparre, Cathrine Reinert, Connie Bøgwad Schmidt, Henrik Rath, Jonas Fievé og Karsten Himmelstrup.

Årets generalforsamling i DJ Kreds 3 var en munter begivenhed, der blev indledt med et besøg på Genforenings- og Grænsemuseet. Besøget blev toppet med en udsøgt wienerschnitzel på Den Gamle Grænsekro på den anden side af landevejen, og under middagen kom Simon Faber, projektleder for Sekretariatet - Genforeningen 2020, og fortalte om det kommende års arrangementer i Genforeningens tegn, en begivenhed, som de færreste journalister i kredsens område kommer uden om i løbet af 2020. 

Det lagde bunden for en aldeles fredelig generalforsamling, hvor formand Mie Sparre aflagde beretning. Hun indledte med at mindes bestyrelsesmedlem Kim Kiholm, som gik bort i juni 2019, og den ved sidste valg, nyvalgte suppleant, Rene Dandenell, der døde i april 2019, begge i deres bedste alder. 

Derudover var beretningen præget af det seneste års udfordringer i DJ, men formanden udtrykte også sin glæde over medlemmernes engagement og opbakning til kredsens arrangementer. 

Den gode stemning forplantede sig til de følgende valg, hvor der skulle findes to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Finn Arne Hansen, der som suppleant havde erstattet Kim Kiholm, ønskede ej at fortsætte, og Maya Munksgaard ville også gerne afstå efter 12 - 14 år i bestyrelsen. Det betød, at der var to ledige pladser for et år, ud over de fire der var på valg: Cathrine Reinert, Helge Andreassen, Henrik Rath og Connie Bøgwad Schmidt, men det løste sig. 

Flemming Larsen fra Vejle og Jonas Fievé fra Sønderborg bød straks ind som bestyrelsesmedlemmer, og som suppleanter sprang Martin Wilde fra Kolding og Henrik Kellberg, også fra Sønderborg, til, og så var alt løst. Idet bestyrelsen på Facebook havde efterlyst "nyt blod", tog Henrik Rath og Connie Bøgwad Schmidt pladsen for et år, så de nye kunne få tid og ro til at komme godt i gang. Formand Mie Sparre blev genvalgt som formand. Du kan finde hele referatet her

Generalforsamlingen blev overværet af DJ-formand Tine Johansen, der fortalte lidt om OK-forhandlingerne, og fagbladet Journalisten havde sendt sin konstituerede redaktør Jacob Albrecht, der i sin efterfølgende artikel måtte konstatere "At der ikke var meget at skrive hjem om". Det bedste oplever man som regel også ved at være på pletten. 

 

 

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

  • TORBEN GLYUM

Kommentarer