Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat af Kreds 2 generalforsamling 2015

  1. Valg af dirigent. Peter Haugaard blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Referent: Annette Westphal Thuesen
  3. Formandens beretning. For lidt over et år siden var formand Jesper Bo Danscher bekymret for fusionstankerne mellem Journalistforbundet og Kommunikation og Sprog. Processen endte med, at planerne om fusion blev udskudt, og det var en klog beslutning, mener formanden. I Kreds 2 er mange medlemmer på avisredaktionerne optaget af et opskruet tempo og mange deadlines i hverdagen, og det fylder mere end eventuelle fusionsplaner. Ledigheden er på 3,8 %, men tallet lyver formentlig, fordi flere ryger ud af A-Kassen efter at have været ledige i to år. Den nye bestyrelse skal se på, hvordan man bedre kan støtte de ledige medlemmer og de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Formanden opfordrede så mange som muligt til at stille op til valget til delegeretmøde. Delegeretmødet i år kan få afgørende betydning for, hvordan vores forbund udvikler sig i de kommende mange år. Hele formandens beretning kan læses på: www.kreds2.dk. Formandens beretning blev godkendt. 3. Kredsens regnskaber og budget. Kreds 2 har skiftet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank for at undgå højere gebyrer. Indtægterne fra kontingent er faldet fra 208.000 til 204.000, fordi der har været et fald i medlemstallet fra 947 i 2013 til 924 i 2014. Administrationsomkostningerne er reduceret fra 11.564 til 5.577, og samlet er udgiftsniveauet på 125.895 mod de budgetterede 222.000. Det giver et overskud på 78.545, og kassebeholdningen er vokset til godt 190.000 kr. Regnskabet blev godkendt med den kommentar, at der skal være flere aktiviteter for medlemmerne i det kommende år. I budgettet for 2015 er der sat 70.000 kr. af til medlemsaktiviteter, inklusiv en faglig rejse til 20.000 kr. Det forventes af kredsen kan komme ud af 2015 med et overskud på 3.900 kr. Kredsformanden bemærkede, at da han tiltrådte var det med en erklæring om, at Kreds 2 ikke skulle være et rejsebureau, men at det er fint at arrangere en rejse på for eksempel tre dage, hvis man kan sikre et højt fagligt indhold.
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen indkomne forslag.
  5. Valg. Valg af formand – Jesper Bo Danscher blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Cecilie Hänsch, Jørgen Kjær Mortensen, Dorte Kildegaard og Palle Mogensen. Alle blev genvalgt. Valg af suppleanter – ingen ønskede at stille op som suppleant. Valg af revisor- Finn John Carlsson blev valgt, og Peter Haugaard blev genvalgt som revisorsuppleant.
  6. Fastsættelse af kredskontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Uændret kontingent på 25,- om måneden blev vedtaget.
  7. Eventuelt. Flemming Lundberg spurgte forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard, hvorfor Journalistforbundet ikke i højere grad udtrykker solidaritet i forhold til andre forbunds faglige kampe. Til det svarede Mogens Blicher Bjerregaard, at der bliver afgivet sympatitilkendegivelser, når det er relevant, og af princip flyver man ikke med Ryan Air eller bruger kursuscentre, der ikke har ordentlige overenskomstmæssige forhold. Når kolleger bliver fængslet i udlandet eller en fagforeningsleder bliver fyret, udviser Journalistforbundet solidaritet med kolleger i for eksempel Tyrkiet og Balkan-landene. Journalistforbundet gør også en indsats for at deltage i høringer og nævn, for eksempel dagpengekomissionen.
  8. Uddeling af Kreds 2 Prisen 2015. Prisen blev ikke uddelt. Der har været tre indstillinger til prisen, men bestyrelsen har vurderet, at de ikke var tunge nok.

Efter generalforsamlingen er der valg til Journalistforbundets delegeretmøde i Kolding tirsdag den 28. og onsdag den 29. april  i de to valggrupper: A-gruppen og Kredsgruppen: Flemming Lundberg, Lisa Westengaard, Ole Pedersen og Jørgen Volt blev valgt. Samtidig er der valg til A-kassens generalforsamling lørdag den 18. april: Jørgen Volt og Jesper Danscher blev valgt.

Kommentarer