Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds 2’s bestyrelse ønsker gode ideer og aktive hænder

Kreds 2 har det seneste regnskabsår ikke brugt de afsatte midler til medlemsaktiviteter. Bestyrelsen efterlyser gode ideer og vil frikøbe kolleger til at organisere aktiviteterne.

Bestyrelsen i Kreds 2

henrik lund

Tekst af May-Brit Bülow / Foto af Henrik Lund

Efter nogle særdeles aktive år under Corona, hvad angår medlemsaktiviteter i Kreds 2, så gik det i 2022 lidt ned ad bakke.

- Vi lægger os fladt ned og ruller rundt og må blankt indrømme, at vi ikke er kommet i mål med det ambitiøse budget, vi fremlagde i august 2022, lød det således fra bestyrelsesformand Dorte Kildegaard ved kredsens generalforsamling fredag den 10. marts, midt i rockmuseet Ragnaroks udstilling om Roskilde Festivalen.

Kredsen havde dog lige holdt en rundvisning på Christiansborg om Danmark i EU i 50 år, med så stor succes og venteliste, at der er to mere på vej. Og planer om flere medlemsaktiviteter er på vej, så medlemskronerne i den velpolstrede kreds-kasse kan komme medlemmerne til gode.

Bestyrelsen har således planer om blandt andet at lave arrangementer med ”hybrid-mødeformen”, hvor nogle deltagere kan være til stede fysisk og andre kan deltage online. Ligesom samarbejdet om arrangementer med andre kredse og grupper i forbundet skal styrkes.

Frikøb til at arrangere aktiviteter

For at sætte yderligere gang i aktiviteterne, har bestyrelsen valgt at budgettere med 50.000 kr. til at lave fagligt frikøb af aktive hænder, der vil medvirke til at lave arrangementer.
- Det er et større arbejde at lave, og mere end man bare lige kan klare med et opkald i frokostpausen på arbejde, lød det således fra bestyrelsen, der flere gange understregede at alle medlemmer er meget velkomne til at komme med gode ideer til aktiviteter.
Derudover efterlyser bestyrelsen nogle gode steder at holde medlemsaktiviteter. ”Steder fornuftigt placeret i kredsen, hvor vi kan være sikre på, der er nogle gode rammer”.

Budgettet med fagligt frikøb, en fastholdelse af kontingentet på 25 kroner og 250.000 kroner til medlemsaktiviteter i indeværende år blev godkendt. Ligesom forsamlingen støttede op om, at der i lighed med i 2022 bliver givet 30.000 kr til Safety Fund og International Media Support mod normalt 15.000 kroner. Penge, som blandt andet aktuelt går til journalister i Ukraine, Belarus og Syrien.

Med applaus blev Dorte Kildegaard genvalgt som formand. Ligeså Hanne Hjort Jensen som kasserer og Henrik Lund Sørensen som nyt medlem af bestyrelsen, der herefter foruden førnævnte består af Line Frederiksen og Per Gade samt Anders Jørgensen som suppleant. Samtidig takkede formanden afgående bestyrelsesmedlem Tommy Verting for hans arbejde i bestyrelsen.

200 stillinger forsvundet

Forsamlingen havde besøg af forbundets næstformand Allan Boye Thulstrup, der orienterede om blandt andet det han kaldte en omstillingsperiode i mediebranchen, hvor det er svært at tjene penge. Siden september er der således forsvundet 200 redaktionelle arbejdspladser. 
- Det er dog ikke slået igennem i a-kassen, så spørgsmålet er, om krisen er i hele branchen eller kun på de traditionelle journalistiske arbejdspladser, lød det fra næstformanden.

Han udtrykte håb om, at der snart er hjælp i sigte i form af omfordelingen af mediestøtten, hvor processen blev sat på pause på grund af valg og ny regering.
- Der står i det nye regeringsgrundlag, at de vil gennemføre medieforliget med justeringer. Vi har forsøgt at sige, at det er NU, der er brug for det for regionale og lokale medier. Og den aktuelle status er, at der nok kommer til at ske noget inden sommerferien.
En anden del af medieforliget er, at der skal sikres ordentlige arbejdsvilkår, når man får offentlig støtte. Vi arbejder på at få så meget af det med som muligt, her er det især tv-produktionen, der trænger til at blive renoveret, sagde han.

Indretning af det moderne arbejdsliv

Selv om a-kassen ikke har oplevet redaktionelle medarbejdere stå i kø, så fortalte næstformanden, at a-kassen oplever en anden tendens, nemlig at medlemmer enten giver op eller går ned, som han udtrykte det – og altså henvender sig i a-kassen.

I tråd med dette er trivsel og indretning af det moderne arbejdsliv et af de temaer på dette års delegeretmøde 23.-24. april. Her skal sporene for forbundets arbejde de kommende år lægges.
- Vi kan ikke tage for givet, at de unge vil arbejde som dem, der er på vej til pension. Så vi skal se på, hvad vi har brug for, lød det fra Allan Boye Thulstrup, der opfordrede til at melde sig som delegeret.
Hvis man ikke er på en arbejdsplads, hvor man kan blive direkte valgt, så kan man stille op via sin specialgruppe.

Lokale kræfter i OK-forhandlinger

Allan Boye Thulstrup kunne ligeledes fortælle om de absolut aktuelle overenskomstforhandlinger, der var i fuld gang, mens der blev holdt generalforsamling i Roskilde. Faktisk var to medarbejdere og tillidsvalgte fra Sjællandske Medier, Kasper Ellesøe og Jesper Sabroe, således fraværende til generalforsamlingen, hvor de ellers var to af de ni modtagere af den årlige Kreds 2-pris for deres arbejde som tillidsvalgte. De deltog i stedet i OK-forhandlingerne som medlemmer af forhandlingsudvalget.

Deltagere ved GF i Kreds 2 Ragnarock 2023

henrik lund

Kommentarer