Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds 2 Prisen for fokus på psykiatriens vilkår

TV2 Øst-journalisterne Eva Højrup og Kasper Larsen modtog hæderen for deres vedholdende afdækning af svigt og fejl i behandlingen af patienter i Region Sjælland.

Kreds 2

Peter Haugaard De to prismodtagere Eva Højrup og Kasper Larsen fra TV 2 Øst ses som nr. 3 og nr. 2 fra højre omgivet af fra venstre formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen, kredsforkvinde for DJ Kreds 2 Dorte Kildegaard, kasserer Hanne Hjort og forrest Per Gade og til højre Line Frederiksen fra kredsbestyrelsen.

Flere års vedvarende fokus og vedholdende dækning af de forringede vilkår i psykiatrien til skade for både patienter, pårørende og personale og en konkret dækning af et drab på den lukkede psykiatriske afdeling på det psykiatriske hospital i Oringe ved Vordingborg gav søndag den 28. august 2022 hver af de to reportere ved TV2 Øst, Eva Højrup og Kasper Larsen, Kreds 2-prisen 2022.

Prisen blev overrakt i forbindelse med Dansk Journalistforbund Kreds 2’s årlige generalforsamling, der på grund af nedlukning af landet som følge af Covid-19 i foråret var udsat til sensommeren og foregik på Café Florentz i domkirkebyen Roskilde.

- I rettede fokus mod et væsentligt samfundsanliggende, nemlig underprioriteringen og underfinansieringen af det psykiatriske område og de deraf affødte problemer for såvel de psykiatriske patienter som deres pårørende og personalet, indledte kredsforkvinde Dorte Kildegaard begrundelsen for priserne på hver 5000 kroner.

- Dette lavstatusområde inden for lægeverdenen fortjener til fulde den opmærksomhed, som Eva Højrup og Kasper Larsen med et regionalt udgangspunkt har sørget for at tildele det og rette fokus mod. Dækningen, I har lavet, er et vidnesbyrd om, at vi som samfund leverer en behandling på det psykiatriske område, som ikke er værdig.

- Eva Højrup har med grundig nuancering og indlevende artikler og indslag gennem flere år kontinuerligt sat fokus på psykiatrien, hvor patienterne som oftest er ude af stand til at tale for sig selv. Solidarisk og usentimentalt har du beskrevet, hvordan der ofte er gode viljer hos personalet, men ikke ressourcer nok der slår til. Det er et system, hvor tvangen er stigende trods politiske intentioner om det modsatte.

- Artiklerne og indslagene har været nøgterne beskrivende, alle parter er kommet til orde, og de har været uden skyggen af sensationsjagt, fortsatte Dorte Kildegaard.

- Alligevel fornemmer man det stærke engagement og solidariteten med de svageste.

- I forlængelse af dette grundige benarbejde har Kasper Larsen med undersøgende metode og oplysninger, der er kommet frem under retssagen sat fokus på en dybt ulykkelig sag i psykiatrien, nemlig drabet på den 39-årige patient Stine Kitt Jørgensen på det psykiatriske hospital Oringe i Vordingborg.

- Kasper har med udgangspunkt i forældrenes ønske om at få svar afdækket det rystende forløb i forbindelse med drabet, herunder at der gik en time, før personalet slog alarm, og at det fremgik af journalen, at den dræbte var blevet tilbudt vand og mad og sansebehandling, efter at hun var blevet dræbt. Samtidig har Kasper konfronteret de ansvarlige med sagen.

- Dermed har Kasper og Eva holdt fast i væsentlighed og relevans og den klassiske journalistik, som ofte er udsat for tendens til sensationer og til at underholde frem for at oplyse og engagere.

- Bestyrelsen i Kreds 2 har fundet, at I begge to er værdige modtagere af Kreds 2 Prisen og tak også til TV2 Østs redaktionelle ledelse, for at I har fået mulighed for og lov til at arbejde på denne måde, sagde Dorte Kildegaard.

Efterfølgende fortalte de to journalister om deres arbejdsmetoder og arbejdsvilkår, hvor redaktionen på TV Øst i dag har fem fagmedarbejdere, bl.a. på sundhedsområdet og det politiske område med tid til og mulighed for fordybelse og opfølgning. Fagmedarbejderne skal gerne levere et længerevarende indslag om ugen samt eventuelle følgeopslag på web og andre medier. Det er vigtigt og nødvendigt at have virkelige ases for at kunne beskrive historierne og det kræver god kontakt til og dialog med borgerne, som er kilderne.

 

Tekst og foto: Peter Haugaard

Kommentarer