Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds 2 holdt gang i aktiviteterne – på trods af Corona

Ved flere af medlemsarrangementerne i 2021 og 2022 var der ligefrem venteliste for at være med, og mange nye ansigter blandt medlemmerne tog imod rundvisninger, webinarer og kulturelle oplevelser.

Kreds 2

Peter Haugaard

Hvis man tror, at Dansk Journalistforbunds Kreds 2 med cirka 1000 medlemmer har ligget stille eller underdrejet det sidste par år på grund af pandemien COVID-19, må man tro om igen…

Tværtimod har kredsbestyrelsen haft et ualmindeligt højt aktivitetsniveau og haft arrangeret talrige medlemsarrangementer – fra sær- og kulisserundvisninger på udstillinger til teaterforestillinger og mange webinarer med mere strengt fagligt indhold. Trods naturligvis respekt for restriktionerne under coronaen og en hel del aflyste arrangementer af samme grund oplevede kredsbestyrelsen adskillige arrangementer, der var så populære, at der ligefrem var venteliste.

Mødte nye ansigter
- Vi mødte medlemmer fra kredsen, som aldrig før havde deltaget i medlemsarrangementer, men som blandt andet fordi de kunne tage familiemedlemmer med, nu deltog, og det har givet os erfaringer om et endnu mere forskelligartet udbud af medlemsaktiviteter fremover, sagde kredsforkvinde Dorte Kildegaard i sin beretning ved generalforsamlingen. Den var udsat fra forsommeren til sensommeren på grund af Corona og blev afviklet på Café Florentz i Roskilde søndag den 28. august 2022 med desværre kun et fåtal af medlemmerne, nok også præget af de talrige skybrud denne søndag, men 10 i alt deltog.

Afsætter 350.000 kr. til medlemsaktiviteter
Blandt aktiviteterne de sidste to år siden den sidste generalforsamling i marts 2020 har været tre guidede særomvisninger i kunstforeningen Gl. Strands udstilling med Leonard Cohen, to særomvisninger i sagnlandet Lejre, besøg i Skovtårnet i Rønnede, Arken ved Ishøj Strand, Søfartsmuseet og Kronborg i Helsingør samt en række mere faglige webinarer om design, Twitter og Trello og et kik ind i krystalkuglen med medieguruen Keld Reinecke. Også en tur i Teatret Mungo Park i Allerød til et stykke om de gule veste i Frankrig, et webinar med titlen Økonomi Skolen mv. blev det til, mens en lang række andre planlagte arrangementer måtte aflyses eller udsættes.

I budgettet for 2022 er afsat ikke mindre end 350.000 kroner til medlemsaktiviteter og kalkuleret med et underskud på 120.000 kroner, så den aktuelle kassebeholdning på over en halv mio. kr. kan blive lidt nedbragt til glæde for medlemmerne. Kredskontingentet fortsætter uændret 25 kr. pr. måned.

Gik sammen om webinarer under COVID-19
- Jeg har da indimellem været grebet af lidt træthed og sortsyn og spurgt mig selv, om det egentlig nytter noget med alle de har møder og planlægning osv. Men indtil nu har mit svar klart været: ja, det nytter bestemt noget, og vi tillidsvalgte rundt om i landet har sammen med forbundet vist, at vi netop sammen er gode og foretagsomme og sammentømrede, som da vi under COVID-19 kunne pulje sammen til en lang række webinarers for både kredse og specialgrupper og foreninger og som forbundet faciliterede. Det er bestemt en af de gode og rare ting, vi har taget med os fra corona-tiden, fastslog Dorte Kildegaard, der blev genvalgt som formand med applaus, ligesom der også var genvalg af den øvrige bestyrelse: Tommy Verting, Hanne Hjort Jensen, der blev genvalgt som kasserer, Line Frederiksen og Per Gade. Nyvalgt som suppleant blev freelancefotograf i Allerød, Henrik Lund, mens Anders Jørgensen blev genvalgt.

Nyt navn til forbundet?
Inden generalforsamlingen orienterede forbundsformand Tine Johansen om processen om eventuelt valg af nyt navn til Dansk Journalistforbund – med tilnavnet ”Medier & Kommunikation”. Hun fortalte, at der i dag er 18.000 medlemmer, som dækker over mange forskellige fagligheder udover den gængse, klassiske journalistik, som forbundsnavnet primært afspejler og som nogle af medlemmerne derfor måske ikke kan spejle sig i. I 2019 blev fremsat forslag om nyt navn til forbundet og i 2021 nedsatte delegeretmødet så nogle kriterier for valg af eventuelt nyt navn, som skal drøftes og besluttes på Delegeretmødet i 2023. I nær fremtid bliver de mange forslag, som indtil nu er fremkommet gennem dialog på medlems- og kredsmøder i hele landet, kogt ned til en håndfuld navne, som hovedbestyrelsen vil anbefale delegeretmødet at tage stilling til næste år.

Glad for medieaftalen
Formanden orienterede også om den nye medieaftale, der var indgået i maj med et snævert flertal bestående af regeringen og få andre partier. De borgerlige, blå partier har sagt, at de vil ændre medieaftalen, hvis de får regeringsmagten. Aftalen rummer imidlertid vigtige fingeraftryk for journalistforbundet, idet der var 1.1.2023 skal være ordnede løn- og arbejdsforhold hos alle virksomheder, der modtager offentlige støttekroner, men ønskede om kædeansvar til også at omfatte underleverandør ikke blev medtaget. Der blev også aftalt kulturbidrag fra streamingtjenesterne samt en omfordeling af støtten, så de lokale og regionale medier i højere grad tilgodeses og nyhedsørkener undgås.

Regeringen har netop nedsat et 19 personer nyt udvalg, som gennem det næste halvandet år skal se på medieansvarslovgivningen.

Klar til valg med fokus på offentlighedslov og Arnes datter
I forbindelse med det kommende folketingsvalg vil journalistforbundet kraftigt arbejde for to mærkesager: en ændring af offentlighedsloven, som man har kæmpet for gennem otte år, for at undgå begrænsning i aktindsigten. Forbundet har fremstillet et kæmpebanner, der skal hænge på Gl. Strand og formentlig vil være synlig fra Christiansborg og statsministerens kontor. Dernæst vil forbundet arbejde for en beskæftigelseskampagne, ”Nu er det Arnes datters tur” med fokus på sikre og trygge forhold for næste generation af mediearbejdere, som vil få svært ved at få fodfæste med faste job og trygge ansættelsesvilkår med pensionsopsparing, barselsregler, efteruddannelse og sygedagpenge.

Forbundet har også gjort politikerne opmærksomme på et behov for ”hjælpepakker” efter Corona til de såkaldt ”kombinatører”, som er mediemedarbejdere, der periodevist arbejder freelance, og andre tidspunkter er deltidsansat, som står økonomisk svagt i perioder uden arbejde.

Forbundet har gennem Safety Fund – solidaritetsfonden – og International Media Support – kunnet støtte konkrete enkeltmediepersoner i Ukraine, som på grund af krigen, er drevet på flugt samt med grundfinansiering af frie ukrainske medier for rapportering om krigen.

Kreds 2 fordobler sit bidrag til Safety Funden i 2022 og afsætter dermed 30.000 kr.

Tekst og foto: Peter Haugaard

Tine Johansen

Peter Haugaard Tine Johansen på Kreds 2's generalforsamling 2022.

Kommentarer