Gå til hovedindhold
Bliv medlem
krænkelser, chikane banner

Krænkende handlinger

Krænkende handlinger

Hvad er krænkende handlinger?

”Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet."

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Det gælder også for enkeltstående krænkende handlinger.

Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Rikke Ahm

Krænkelse banner

Hvad er du blevet udsat for?

Føler du, at du er blevet udsat for en krænkende handling?

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du få udfoldet, hvad der kan betegnes som krænkende handlinger.

Krænkelse banner

Hvad kan du gøre?

Tag kontakt til en person, du har tillid til - fx din Tillidsrepræsentant eller din Arbejdsmiljørepræsentant.

Har du ingen af delene, kan du tage fat i en kollega, din nærmeste chef eller din redaktør/opdragsgiver - eller du kan ringe til DJ.

Krænkelse banner

Hvem skal du kontakte?

Kontakt DJ på 33 42 80 00

Du kan også skrive en mail - den bliver selvfølgelig behandlet fortroligt

Kontakt Arbejdstilsynets hotline for krænkende handlinger

 

VÆRD AT VIDE, HVIS DU HAR OPLEVET AT BLIVE KRÆNKET

 

Hvordan kan DJ hjælpe mig, hvis jeg er udsat for krænkende handlinger på min arbejdsplads?

Uanset, om du har været udsat for krænkende handlinger eller digital chikane, kan DJ hjælpe dig med:

 • Rådgivning om, hvad du kan gøre i den konkrete situation, du står i.
 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til at klage til Arbejdstilsynet

Kontakt DJ på telefon 3342 8000 eller skriv en mail til djkt@journalistforbundet.dk

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg er udsat for krænkende handlinger på min arbejdsplads?

 • Gå ikke med det alene – Tag kontakt til en person, du har tillid til
 • Sikr beviser – sms, mail, sociale medier, vidner
 • Bed om hjælp
 • Kontakt DJ

Hvordan klager du, og hvad sker der?

 • Man kan klage til Arbejdstilsynet, hvis man udsættes for krænkende handlinger eller digital chikane, som arbejdspladsen ikke handler på. Du kan finde en klagevejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside her
 • Når man klager til Arbejdstilsynet, vil man altid være anonym, det vil sige, at Arbejdstilsynet aldrig må oplyse til nogen, at du har klaget til Arbejdstilsynet.
 • Arbejdstilsynet behandler klager på den måde, at de vurderer, om beskrivelsen af de krænkende handlinger i klagen er en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Herefter vil Arbejdstilsynet prioritere, om den aktuelle klage skal give anledning til, at Arbejdstilsynet foretager et tilsyn på den pågældende arbejdsplads. Når det handler om krænkende handlinger, vil tilsynet typisk være ”kamufleret” som et generelt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer krænkende handlinger på arbejdspladsen. Hvis Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynet konstaterer, at der forekommer krænkende handlinger, vil virksomheden få et påbud om at bringe forholdene i orden, samt at virksomheden skal bruge fx ekstern hjælp fra en rådgiver til at bringe forholdene i orden. Desuden skal virksomheden forebygge, at de krænkende handlinger ikke opstår igen. I forbindelse med klagen kan det være en god idé også at kontakte Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger for at gøre ekstra opmærksom på klagen. Man kan kontakte Arbejdstilsynet på telefon 7012 1288.
 • Hvis du ønsker at klage over krænkende handlinger, kan DJ rådgive dig om, og hjælpe dig med at udforme klagen. Tag kontakt til DJs arbejdsmiljøkonsulent Tom Hansen på telefon 3342 8000, eller skriv en mail djkt@journalistforbundet.dk

Relevant lovgivning

Arbejdsmiljølovgivningen:

 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er reguleret i arbejdsmiljølovgivningen, nærmere bestemt i §§22-24 i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Se bekendtgørelsen om krænkende handlinger
 • Digital chikane, herunder også trusler,bliver i arbejdsmiljølovgivningen betragtet som psykisk vold, som er reguleret i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø §§ 25-34. Bestemmelserne omfatter både digital chikane og trusler, som man udsættes for i og uden for arbejdstiden.

Ligebehandlingsloven:

 • Sexchikane (det samme som arbejdsmiljølovens ”seksuel chikane”) er også reguleret i ligebehandlingslovens §1 stk. 4-6. Se bekendtgørelsen

Er du blevet anklaget for at have krænket?

Er du blevet anklaget for at have udført krænkende handlinger i forbindelse med din ansættelse eller dit arbejde, kan du få hjælp hos DJ:

 • Rådgivning om, hvad du kan gøre i den konkrete situation, du står i.
 • Juridisk rådgivning

Kontakt DJ på telefon 3342 8000 eller skriv en mail til djkt@journalistforbundet.dk

Husk at...

At ALLE medlemmer af DJ kan henvende sig til vores rådgivere og få vejledning om krænkende handlinger.

Kontakt DJ på telefon 3342 8000 eller skriv en mail til djkt@journalistforbundet.dk

SÆRLIGT OM SEKSUEL CHIKANE

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
• Sjofle vittigheder og kommentarer
• Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale. (bemærk, at listen ikke er udtømmende)

BEMÆRK: Ovenstående beskrivelse relaterer sig til krænkende handlinger der foregår mellem kollegaer/ansatte og mellem leder og ansatte. Beskrivelsen omfatter IKKE krænkende handlinger som ansatte kan udsættes for fra kilder, borgere mv.

SÆRLIGT OM MOBNING

Der er tale om mobning, når en eller flere personer i virksomheden regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for krænkende handlinger som fx:

‣ Sårende bemærkninger
‣ Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
‣ At blive råbt ad eller latterliggjort
‣ Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
‣ Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
‣ Ubehagelige drillerier
‣ Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning

Krænkelser

Indrapporter trusler

Har du oplevet at være blevet truet eller chikaneret som følge af dit arbejde som journalist?