Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Krænkelse af ophavsrettigheder

Er dine ophavsrettigheder blevet krænket, kan DJ hjælpe dig. Du kan dog også klare dig selv et langt stykke ad vejen. I denne trin-for-trin-guide kan du se, hvem der gør hvad — og hvornår — i sager om krænkelse af ophavsrettigheder.

Hvis du opdager, at din ophavsret er blevet krænket, er der en række trin, du skal følge for at blive kompenseret for krænkelsen. Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en krænkelse, kan du se nærmere under DJ's spørgsmål og svar om brug af andre værker.

Trin-for-trin guide ved ophavsretskrænkelser

1. Du sikrer dig dokumentation af krænkelsen

Klip artiklen ud af avisen, optag tv-programmet, lav et skærmbillede og print af hjemmesiden.

Dokumentationen skal bruges som bevis, hvis du senere rejser et krav. Det er derfor også vigtigt, at datoen fremgår af din dokumentation.

Finder krænkelsen sted på en hjemmeside, kan artiklen måske være fjernet eller svær at finde, når du når længere hen i forløbet. Når du sikrer dig dokumentation for krænkelser på en hjemmeside, skal du både sikre dig, at datoen og URL'en — dvs. den præcise internetadresse — fremgår af materialet. I de fleste browsere vil dette fremgå, når du tager et almindeligt print af hjemmesiden med et screendump.

Herudover er det i mange tilfælde vigtigt, at du får dokumentation for, hvordan hjemmesiden ser ud med dit materiale på. Dette gør du ved at tage et skærmbillede.

Du skal kunne sende al din dokumentation ind til DJ — helst som pdf-filer.

2. Du kontakter din tillidsrepræsentant eller DJ - og evt. din kunde

Har du lavet værket som led i et ansættelsesforhold, er rettighederne til værket ofte i et vist omfang overdraget til arbejdsgiveren (læs mere om ansattes overdragelse af ophavsrettigheder). I så fald kan du være forpligtet til at inddrage din arbejdsgiver med henblik på at aftale, hvordan krænkelsen skal forfølges. DJ anbefaler, at du under alle omstændigheder tager din TR eller DJ med på råd.

Har du lavet værket som freelancer (se mere om freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder), kan du som udgangspunkt selv forfølge krænkelsen. Det gælder dog ikke, hvis du har overdraget videreudnyttelsesrettighederne til din kunde — enten gennem din egen aftale eller i kraft af en freelanceoverenskomst. Du bør dog være opmærksom på, om der i aftalen med din kunde eller eventuelt i nogle standardbetingelser kan være fastsat retningslinjer for forfølgelse af krænkelser. Herudover har DJ indgået en række kollektive aftaler med visse større medievirksomheder om freelancere. I disse aftaler kan spørgsmålet også være reguleret, og i så fald vil du skulle følge retningslinjerne her i.

Uanset om du har pligt til at inddrage din kunde, kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at orientere kunden om, at du er blevet opmærksom på krænkelsen af et værk, som kunden har købt rettighederne til i et vist omfang at udnytte.

Det er generelt en rigtig god idé at udnytte erfaringen fra DJ's konsulenter på området. DJ's faglige konsulenter har kendskabet til netop dit faglige område og vil også kunne guide dig i brugen af standardskrivelsen (se pkt. 3).

3. Du kontakter den person eller det medie, som har begået krænkelsen

I mange tilfælde beror krænkelsen på en misforståelse eller manglende kendskab til ophavsretten. Mange af DJ's medlemmer er derfor tilfredse med, at den person, som har begået krænkelsen, erkender krænkelsen, fjerner materialet og giver en undskyldning.

Andre medlemmer søger at opnå en økonomisk kompensation. Dette vil navnlig være relevant, hvor den person eller det medie, som har begået krænkelsen, er bekendt med den ophavsretlige beskyttelse af materialet og måske også har tjent penge ved at begå krænkelsen. Rejser du krav om kompensation, anbefaler DJ, at du anvender DJ’s standardskrivelse vedrørende krænkelser.

Er det en eksisterende kunde, som har begået krænkelsen, anbefaler DJ, at du henvender dig telefonisk eller på en anden måde skriftligt uden brug af standardskrivelsen.

Kravet består af et vederlag for udnyttelsen og en godtgørelse for krænkelsen. Se nærmere i DJ's vejledning om fastsættelse af krav i sager om krænkelse af ophavsret. I særlige tilfælde kan du også rejse krav om erstatning, hvis krænkelsen har medført et egentligt, dokumentérbart tab for dig.

I mange tilfælde medfører din henvendelse, at den person eller det medie, som har begået krænkelsen, erkender krænkelsen, giver dig en undskyldning og fjerner materialet, hvis det er relevant. Har du krævet kompensation, opnår du måske også, at personen eller mediet, som har begået krænkelsen, betaler det beløb, som du har krævet.

I andre tilfælde kommer modparten med et kompromisforslag. I så fald skal du beslutte – eventuelt i samråd med DJ – om du vil acceptere kompromiset.

Får du ikke en betaling, du kan acceptere, kan du give sagen videre til DJ.

4. Du giver sagen videre til DJ

Får du ikke den betaling, du har krævet, kan du sende sagen til advokaterne i DJ. Herefter vil de overtage sagen. De bedømmer sagen, og i de fleste tilfælde sender DJ et nyt brev til den person eller det medie, som har foretaget krænkelsen. I brevet rejser DJ – på dine vegne – et nyt krav om betaling.

Hvis ikke personen eller mediet, som har begået krænkelsen, betaler, kan DJ indbringe sagen for domstolene.

Vær opmærksom på, at hvert medlem som udgangspunkt højst kan have fem igangværende sager hos DJ, som involverer et økonomisk krav over for modparten.

5. DJ indbringer sagen for domstolene

Betaler modparten ikke, kan DJ indbringe sagen for domstolene.

Det er dog ikke alle sager, som DJ indbringer for domstolene. DJ foretager en konkret vurdering af, om sagen er egnet til at blive ført ved domstolene. DJ vil blandt andet overveje følgende spørgsmål:

  • Vil det skade øvrige medlemmer i DJ, hvis sagen tabes?
  • Er der ikke er tilstrækkelig dokumentation for en indgået aftale eller en påstået krænkelse?
  • Er modparten en privatperson, der er insolvent og må formodes ikke at kunne betale?
  • Vil det skade DJ's troværdighed i ophavsretssager at føre sagen?
  • Vil det skade DJ’s troværdighed i relation til presse- og ytringsfriheden at føre sagen?
  • Indebærer sagens omstændigheder, at den skal føres ved en domstol i udlandet?

Vinder DJ sagen for dig, skal din modpart betale dig pengene. Betaler modparten ikke, kan DJ tage sagen i fogedretten for dig.

6. DJ tager sagen i fogedretten

DJ’s jurister kan repræsentere dig i fogedretten. På dette møde kan DJ’s jurister opnå betaling, få etableret en afdragsordning eller foretage et udlæg.

Er du i tvivl om størrelsen på dit krav, kan du med fordel læse om tommelfingerreglen for fastsættelse af kravet ved krænkelser

Er du ikke medlem af DJ, kan du også få hjælp til din sag om krænkelse af ophavsret. Læs, hvordan du får hjælp og kommer i kontakt med os.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk