Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Kontingent banner

Kontingent

baggrund

Hvad koster det at være medlem af DJ?

Forbundskontingent for fuldt betalende medlemmer er 410 kr. om måneden. Dertil kommer 50 kr. til den fælles konfliktkasse, Sikringsfonden.

Du betaler desuden mellem 20 og 60 kr. om måneden for at være medlem af en af forbundets geografiske kredse og mellem 20 og 100 kr. om måneden for at være medlem af en specialgruppe, interessegruppe eller specialforening.

Kontingentet til DJ opkræves kvartalsvis.

Træk dit kontingent fra i skat
Du får automatisk skattefradrag for dit medlemskab af en fagforening.

Andreas Weiland

Satser

Gældende pr. 1. januar 2024 - alle satser er pr. måned. 

Kontingent til forbundet

Fuldt betalende medlem: 410 kr.

Halv kontingent: 205 kr. 

Sikringsfonden

Sikringsfond - fuldt betalende:  50 kr.

Sikringsfond - halv kontingent: 25 kr.

For pensionister

Medlemmer, der går på folkepension og har forladt arbejdsmarkedet, kan få et pensionistkontingent.

Medlemmer, der er på førtidspension, kan også få et pensionistmedlemskab i DJ.

Pensionistmedlemmer bevarer fulde rettigheder.

Kontingentet for pensionister udgør 77 kr. pr. måned.

Kontingentnedsættelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.

For ledige medlemmer, modtagere af syge/-barselsdagpenge samt efterlønnere

Betaler alle 77 kr. pr. måned til DJ.

For studerende

Samtlige studerende i DJ betaler alle 77 kr. til forbundet.

Prisen er inkl. kontingentet til en studierelevant forening for studerende.

For kredse (regionale foreninger)

Kreds I (København og Bornholm):  20 kr.

Kreds II (Øvrige Sjælland): 25 kr.

Kreds III (Sydjylland): 25 kr.

Kreds IV (Østjylland): 20 kr.

Kreds V (Vestjylland): 25 kr.

Kreds VI (Nordjylland): 30 kr.

Kreds VII (Grønland): 60 kr. 

Kreds Fyn (tidl. Kreds 9): 25 kr. 

Foreninger for studerende

Medie – og journaliststuderende på DMJX, Aarhus - KaJ 

Studerende på DMJX, Emdrup - ANDREA

Kredsen af Journaliststud. Odense - KaJO  

Journaliststuderende på RUC - DJ RUC

Kommunikationsstuderende på RUC KSR

Studerende på Københavns Universitet - DJ KU

Danske Mediestuderende (DMS) - øvrige uddannelser

Specialforeninger

Pressefotografforbundet (PF): 80 kr.

Fotojournalist-studerende (PF): 30 kr. 

Bladtegnere: 100 kr. 

Specialgrupper

Forbundet for Influenter & Bloggere: 50 kr. 

DJ:Fotograferne: 30 kr. 

DJ Kommunikation: 20 kr. 

FILM&TVGRUPPEN: 32 kr.

Forum for Billedmedieoversættere: 70 kr. 

FreelanceGruppen: 75 kr.

Journalisterne i DJ: 5 kr.

Organisationsgruppen: 25 kr.

Visuelt Forum: 50 kr.

Valggruppen for pensionister og efterlønnere: 0 kr. 

Interessemedlemskab i specialgrupper

Danske bloggere i DJ: 50 kr. 

DJ:Fotograferne: 30 kr. 

DJ Kommunikation: 20 kr. 

FILM&TVGRUPPEN: 32 kr. 

Forum for Billedmedieoversættere: 70 kr. 

FreelanceGruppen: 80 kr. 

Journalisterne i DJ: 5 kr.

Organisationsgruppen: 25 kr. 

Visuelt Forum: 50 kr. 

Gruppeforsikring

Gruppeforsikringskontingent: 0 kr.

Gruppeforsikringspræmie

Få et overblik over satserne på Mediernes Pension.

Kontingent banner

Nedsat kontingent

Som medlem af DJ kan du få nedsat dit kontingent, hvis du fx overgår til dagpenge, eller du i en periode har nedsat indtægt.