Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Konflikttyper

For at kunne løse en konflikt er det nødvendigt at forstå, hvilken slags konflikt der er tale om.

Der findes grundlæggende fire typer konflikter. Nogle konflikter kan godt være en sammenblanding af flere typer, men det gør det bare endnu mere vigtigt at forsøge at forstå, på hvilken baggrund konflikten er opstået.

I kan analysere en konflikt ved at besvare følgende fire spørgsmål:

  • Hvordan kommer konflikten konkret til udtryk?
  • Hvad er årsagerne til konflikten?
  • Hvordan er konflikten indtil nu blevet behandlet?
  • Hvad er forudsætningerne for en løsning?

Der findes groft sagt fire typer af konflikter:

1. Metodekonflikter

Handler ofte om mål, midler, struktur og procedurer.

Disse konflikter er almindelige og fører sjældent til fjendskab.

Løsning: Dialog og problemløsning.

Resultat: Enighed.

2. Interessekonflikter

Handler om penge, tid, plads, materialer og personale.

Her er tale om konflikter, hvor der konkurreres om ressourcerne. Det er en velkendt konflikttype på arbejdspladser, hvor ressourcerne mange gange ikke er tilstrækkelige til at dække alles behov. Fx bemandingen på de forskellige redaktioner. Ledelsen kan være under stærkt pres fra alle sider, men den har ikke midler til at imødekomme alles ønsker. Konflikterne kan, hvis beslutningerne går for hurtigt, udvikle sig til sladder og mytedannelse: ”Hvorfor er det altid de andre redaktioner, der får vikarer – hvorfor skal vi altid klare os selv?”

Løsning: Forhandling og kompromis.

Resultat: Aftale.

3. Værdikonflikter

Handler om kultur og om personlige værdier og holdninger. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Moralske og etiske uoverensstemmelser, traditioner mv. Her kan opstå konflikter mellem enkelte faggrupper, eksempelvis fotografer og journalister, og kultursammenstød mellem fx unge og ældre medarbejdere.

Løsning: Dialog og lydhørhed, respekt for hinanden, respekt for forskellighed.

Resultat: Tolerance og gensidig forståelse.

4. Personlige konflikter

Handler om identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning.

Konflikter af denne type medvirker ofte til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Følelser dominerer opfattelsen og udviklingen af situationen — tit dybe og ubevidste følelser.

Løsning: Åben kommunikation og aktiv lytning over for andres forventninger og behov.

Resultat: Større forståelse for den andens situation, empati og selvindsigt.

Når I har analyseret konflikten, skal I tage stilling til, hvordan I skal løse den, og om I skal involvere en tredjepart.

Her er konflikttrappen et godt redskab til at analysere, hvor højt oppe på konflikttrappen I befinder jer.

Som medlem af DJ kan du få gratis rådgivning om konflikthåndtering. Vi er flere uddannede konfliktmæglere og undervisere i konflikthåndtering i DJ, så vi kommer også gerne ud på arbejdspladser og kontorfællesskaber og holder oplæg om konflikthåndtering og forebyggelse.

Kilde: Arbejdsmiljøweb

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk