Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Konflikttrappen

Konflikttrappen er et redskab, der kan bruges til at forstå, hvor slem en konflikt er, og hvordan den bedst kan løses. Få her et indblik i, hvor I befinder jer på konflikttrappen, og få eventuel hjælp af DJ til at løse konflikten.

Konflikttrappe der viser forskellige stadier af konflikter

Marianne Kynde Oprindelige version: Friederich Glasls konflikttrappe. Her gengivet i anden version af Marianne Kynde.

 

Konflikter er en naturlig del af tilværelsen og skal derfor hverken betragtes som noget positivt eller negativt. Det afgørende ved en konflikt er, hvordan den bliver løst. 

Din baggrund præger din måde at håndtere konflikter på

Der findes ikke to konflikter, der er ens. Vi møder konflikter forskelligt alt afhængigt af vores kultur, samfund, bagage, familiebaggrund, arbejdsplads og arbejdspladsens (konflikt)kultur. Alt sammen sætter sit præg på hvert eneste sammenstød.

De fleste konflikter udvikler sig efter samme mønster

Forskning i konflikter viser imidlertid, at de fleste konflikter og uoverensstemmelser udvikler sig efter det samme mønster og går så at sige op ad den samme trappe — konflikttrappen.

Trinene i en konfliktudvikling kan illustreres sådan:

Grøn

Bliver konflikten i det grønne område, løses den af parterne selv. Eksempel: På et redaktionsmøde er to parter uenige om en historie. Hvis de to parter diskuterer, til de bliver enige, kan produktet blive bedre, og begge er blevet klogere på hinanden og på årsagerne til deres uenighed. Hvis en eller begge parter derimod forlader bordet og inddrager kolleger i uenigheden, bevæger konflikten sig fra grønt til orange område.

Orange

Konflikten har flyttet sig fra at være en uenighed mellem to parter til at involvere kolleger eller andre. Parterne forsøger måske at placere skyld og ansvar og trækker på tidligere oplevelser. På det her stadie kan tillidsvalgte på arbejdspladsen med fordel blive inddraget. Konflikten kan nu bevæge sig ned ad konflikttrappen ved, at parterne bliver bragt sammen og får talt deres konflikt igennem — for at undgå en optrapning.

Rødt

Når en konflikt det røde felt, er der ofte brug for uvildige konsulenter eller konfliktmæglere til at hjælpe med at håndtere konflikten. Det er ofte her, DJ kommer ind i billedet. En harmløs uenighed mellem to parter omfatter nu en række kolleger. Der skabes alliancer, der tales ikke længere med hinanden, men om hinanden. En stor del af den energi, der skulle bruges på arbejdet, bliver i stedet brugt til at undgå eller optrappe konflikten.

Inddrag DJ, når konflikten er i det røde felt

Hvis du har en konflikt på din arbejdsplads, der er steget til det røde felt, så kontakt DJ og få rådgivning til, hvordan I håndterer den aktuelle konflikt, og hvordan I undgår, at konflikter i fremtiden får lov til at udvikle sig uhensigtsmæssigt.

DJ har flere konfliktmæglere og undervisere i konflikthåndtering, og vi kommer gerne ud på arbejdspladser og kontorfællesskaber og holder oplæg og underviser i konflikthåndtering.

Læs mere om konflikthåndtering og redskaber til forbyggelse og håndtering på arbejdsmiljøweb.dk

Læs mere om konflikter og kurser i konflikthåndtering hos Center for Konfliktløsning

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk