Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kompensation for fagligt arbejde

Det politiske virke i og for DJ bliver i høj grad varetaget af vores medlemmer i form af frivilligt arbejde. Det er DJ’s politik, at de fagligt aktive så vidt muligt får erstatning for det økonomiske tab, som de måtte have i forbindelse med deres frivillige faglige indsats.

Blanket til ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste finder du på Ekstranettet.

Til HB-medlemmer, HB-observatører og eksterne medlemmer af udvalg udbetales tabt arbejdsfortjeneste for disse aktiviteter

 • Deltagelse i hovedbestyrelsesmøder, udvalgsmøder, ad hoc udvalgsmøder, overenskomstforhandlinger, forretningsudvalgsmøder. 

DJ yder ikke tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i

 • Tillidsrepræsentantstævner og -kurser, delegeretmøder, fagfestival, generalforsamlinger og kredsbestyrelsesmøder.

  Det varierer i DJ's forskellige specialgrupper, -foreninger og kredse, om de selv udbetaler tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i disse begivenheder. Tjek kutyme og regler i din egen bestyrelse.  

Til HB-medlemmer udbetales også tabt arbejdsfortjeneste for

 • Deltagelse i delegeretmøder, TR-stævner og Fagfestival. 
 • Ved udvalgsmøder forstås udvalg og arbejdsgrupper, der er nedsat af hovedbestyrelsen samt repræsentation for forbundet i andre mødefora efter indstilling fra hovedbestyrelsen. 
 • For deltagelse i møder i udlandet, hvor man er udsendt af DJ, dækkes omkostningerne på samme måde som i Danmark.  

Deltagelse i receptioner er på frivillig basis og dækkes ikke, medmindre det er aftalt på forhånd med forbundsledelsen. 

Hvordan gives tabt arbejdsfortjeneste?

For ansatte og for studerende i praktik kan tabt arbejdsfortjeneste gives på to måder: 

 1. Arbejdsgiveren udbetaler fuld løn og beder om refusion fra DJ. 

 1. Alternativt udbetales tabt arbejdsfortjeneste til mødedeltageren selv. Det sker ved, at der kræves dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste, fx i form af lønseddel med angivelse af det beløb inkl. pension, som er trukket.   

Freelancere skal på tro og love erklære, at de har mistet en indkomst.  

Bilaget skal attesteres af formanden for specialgruppen eller -foreningen, hvis der søges om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et møde i en af disse grupper/foreninger. 

Hvis det handler om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et forbundsarrangement, indsendes skemaet direkte til økonomiafdelingen i DJ, som sørger for, at det attesteres af den ansvarlige i DJ. 

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker én gang månedligt. Blanket til ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste finder du på Ekstranettet. Mere info om Ekstranettet under Hjælp fra DJ.

Specifikation af reglerne for refusion af rejseudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med HB- og udvalgsmøder

 • Der betales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (løntræk) for deltagelse i HB-møder og udvalgsarbejdet. Som udgangspunkt gælder refusionen for den faktiske mødetid, men hvis mødet har forhindret HB-medlemmet i at have anden indtægt den pågældende dag, kan der refunderes for en hel mødedag på op til 7,4 timer. 

 • For fastansatte dækkes et fast beløb pr. mødedag på maksimalt 7,4 timer. Beløbet udbetales til arbejdspladsen, hvis der ikke sker løntræk og til dig, hvis du bliver trukket i lønnen. Du vil blive kompenseret for det beløb, som din arbejdsgiver trækker dig for. Din formand kan orientere om de aktuelle takster. 
 • For freelancere betales udokumenteret tabt arbejdsfortjeneste med pr. time for en mødedag på maksimalt 7,4 timer. Din formand kan orientere om de aktuelle takster. 

For ledige: Tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge

Fagligt aktive, der er meldt ledige til a-kassen, skal være opmærksomme på, at de skal oplyse dækning af tabt arbejdsfortjeneste på dagpengekortet. Der kan nemlig jf. gældende lov ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge for de timer, som man modtager tabt arbejdsfortjeneste for. 

Tabt arbejdsfortjeneste tæller til gengæld ikke med til opfyldelse af beskæftigelseskravet i arbejdsløshedslovgivningen.  

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til specialgrupper og -foreninger

Der er fastsat en øvre grænse for, hvor meget de enkelte bestyrelser for specialgrupper og specialforeninger kan modtage fra DJ i tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres bestyrelsesmøder. Der kompenseres ikke for tabt arbejdsfortjeneste i kredsbestyrelser.

Maksimalt årligt antal dage med tabt arbejdsfortjeneste
50 dage til foreninger med 0-300 medlemmer
80 dage til foreninger med 301-700 medlemmer
100 dage til foreninger med 701-1.100 medlemmer
110 dage til foreninger med over 1.100 medlemmer

Nogle af bestyrelserne har måske flere bestyrelsesmedlemmer, men til gengæld færre mødedage. For at tage højde for dette kan bestyrelsen tage udgangspunkt i antal dage med tabt arbejdsfortjeneste i alt. Det er også i orden at bryde hele dage op i timer og på den måde at kunne opnå flere korte møder, som er dækket af tabt arbejdsfortjeneste. 

Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste fra DJ til andre aktiviteter i bestyrelsen end bestyrelsesmøder, medmindre det sker efter bevilling, herunder efter udtrykkelig aftale med DJ’s ledelse.  

Kredsbestyrelser og tabt arbejdsfortjeneste

Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste fra DJ, medmindre det sker efter bevilling, herunder efter udtrykkelig aftale med DJ’s ledelse.

Transport og kørselsgodtgørelse

Som udgangspunkt udbetaler DJ transportgodtgørelse med et beløb svarende til prisen for rejser med offentlige transportmidler. Vi anbefaler, at du anvender Rejsekort eller planlægger din togrejse i så god tid, at du måske har mulighed for at købe en Orange Billet til reduceret pris. 

For kørsel i bil betales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Det henstilles, at bil kun benyttes i særlige tilfælde. 

Du kan benytte fly, hvis transporttiden overstiger tre timer hver vej. 

Overnatning

Du kan overnatte på hotel, hvis der er DJ-møder to dage i træk, og transporttiden er mere end en time hver vej. Overnatning kan også ske efter konkret aftale med forbundsledelsen. Hotelbooking sker via forbundet hos Gitte Hanson.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk