Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kommunikationsfagenes fremtid

Fagenes Fremtid er et projekt bestående af en ekspertgruppe, der har undersøgt udsigter, udfordringer og muligheder for journalistik, kommunikation og de visuelle fag. På denne side kan du:

  • Se projektleder for Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, give ekspertgruppens fem bud på, hvordan kommunikatører bedst ruster sig til fremtiden.
  • Læse ekspertgruppens 10 anbefalinger til aktører i kommunikationsbranchen.

Læs den fulde rapport (PDF)

Danske kommunikatører bør ifølge ekspertgruppen:

  1. involvere sig i udviklingen af en stærkere fælles faglighed
  2. opruste deres færdigheder inden for ny teknologi og håndtering af brugerdata
  3. styrke deres redskaber til at vise og måle forretningsmæssig værdi
  4. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked
  5. skærpe kompetencerne til at skabe tillid til faget, opdrags- og arbejdsgivere

Video: Rasmus Degnbol

Anbefalinger 

Anbefalinger retter sig mod virksomheder, institutioner og organisationer, som lægger rammerne for kommunikatørerne, deres faglige udvikling og muligheder i fremtiden.

1. Etabler Kommunikationsfagenes Hus
De faglige organisationer, der organiserer kommunikatører i Danmark, bør etablere et Kommunikationsfagenes Hus for alle Danmarks professionelle kommunikatører.

2. En årlig temperaturmåling på faget
De faglige organisationer, der organiserer kommunikatører i Danmark, bør tage initiativ til en tilbagevendende årsrapport om kommunikationsfagenes udvikling, udfordringer og etik.

3. Styrk samarbejdet mellem kommunikationsuddannelserne
Landets uddannelsesinstitutioner på kommunikations- og teknologiområdet bør styrke samarbejdet mellem de kommunikations- og teknologiorienterede uddannelser.

4. Fælles platform for efteruddannelse
De faglige organisationer bør etablere fælles platform for efteruddannelsesmuligheder til Danmarks kommunikatører.

5. Fag med fokus på effekt og måling på uddannelserne
Landets videregående kommunikationsuddannelser bør opprioritere fag med fokus på effekt og måling af professionel kommunikation.

6. Vis kommunikationsfagets værdi
De faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner på kommunikationsområdet bør skabe redskaber, der kan dokumentere den professionelle kommunikations værdi.

7. Faglige organisationer skal styrke sin rolle ift. freelancere og selvstændige
De faglige organisationer, der organiserer landets kommunikatører, bør styrke og gentænke deres rolle over for løst ansatte og selvstændige.

8. Klæd de studerende på til et liv som selvstændig
De danske kommunikationsuddannelser bør i højere grad ruste de kommunikationsstuderende til at begå sig som selvstændige.

9. Etisk kodeks
Organisationer og videregående uddannelser på kommunikationsområdet bør tage initiativ til at udvikle et levende etisk kodeks for kommunikationsfagene i Danmark.

10. Kommunikationsetisk Råd
Organisationer og videregående på kommunikationsområdet bør tage initiativ til et etablere et Kommunikationsetisk Råd.

Rasmus Degnbol

TENDENSER I FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen for 'Fagenes Fremtid' har peget på 11 tendenser, der påvirker alle medie- og kommunikationsbranchens faggrupper i fremtiden.

RAPPORTER OM FAGENES FREMTID

Projektet Fagenes Fremtid havde til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranche, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter;
11 tendenser, journalistfagets fremtiden, kommunikationsfagenes fremtid og de visuelle fags fremtid.

Jacob Nielsen

EKSPERTGRUPPE FOR FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen bestod af 11 personer, med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.