Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til næstformand: Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård

Oskar Rumle Rasmussen

Om Jakob Ponsgård

  • 35 år
  • Prof.Bach. i Kommunikation fra DMJX
  • Opvokset i Beder ved Aarhus, bor nu på indre Nørrebro
  • Har to børn på henholdsvis 3 og 9 år

Hvor jeg kommer fra
Jeg har haft et meget sammensat arbejdsliv, og derfor ville man nok for 10-15 år siden have set mig som et atypisk DJ-medlem. Men på godt og ondt er jeg tidstypisk for det arbejdsmarked, de fleste af vores medlemmer agerer på nu og kommer til at møde i fremtiden. Jeg har tidligere blandt andet arbejdet inden for film og tv, spildesign og oplevelsesøkonomi, men ingen af dem på overenskomst.

Jeg kender til den virkelighed, hvor man må sælge sin arbejdskraft til langt under det anbefalede, bare for at have en stabil indtægt i et stykke tid. Jeg gik freelance første gang i 2008 efter at være blevet opsagt fra en underbetalt, fast stilling på et produktionsselskab under Zentropa og måtte i en lang periode supplere med et job som bartender (på overenskomst), mens finanskrisen rasede.

Løsningen for mig var uddannelse, og kommunikation på DMJX var den oplagte paraply henover et arbejdsliv præget af indholdsproduktion. 

På DMJX meldte jeg mig ind i bestyrelsen for lokalforeningen, andrea, og blev senere formand. Jeg arbejdede for øget repræsentation af fagene, en stærkere organiseringsindsats og en fremtidssikring af foreningen på vedtægtsniveau.

Der er klart en rød tråd i min politiske agenda fra dengang gennem mit arbejde som eksternt tilknyttet i udviklingsprocesser og medlem af Kommunikationsfagligt Udvalg under Hovedbestyrelsen, indtil jeg selv blev valgt til HB i april, og senere udpeget som næstformand med et klart flertal og mandat.

Den røde tråd er, at jeg brænder for at udvikle fællesskaber, der har styrke og vilje til at skabe konkrete forandringer for både sig selv og andre.

Hvad jeg vil
Jeg vil kæmpe for, at DJ bliver et ligeværdigt fagforbund for ALLE medlemmer. Vi skal tænke nyt, og vi skal udvikle os til at være en fleksibel, tidssvarende og samlet fagforening, så vi bedst kan støtte vore medlemmer i en medievirkelighed i voldsom forandring. 
Vi starter her:

  • Bedre vilkår for freelancere og for fastansatte uden overenskomst
  • En styrkelse af fagidentiteterne
  • En øget indsats på uddannelses- og efteruddannelsesområdet


Hvordan vi skal arbejde
Det er vanvittigt vigtigt, at vi gør en indsats for freelancere og atypisk ansatte, da der er et kæmpe potentiale for at løfte vilkårene - også for de aftaledækkede fastansatte, der oplever at blive skåret væk til fordel for billigere projektansættelser.

Vi skal tænke nyt, når vi snakker jobsikkerhed. Vi skal undersøge arbejdslivet blandt freelancere, atypisk ansatte og fastansatte uden overenskomst, så vi får et tidssvarende og solidt fundament at arbejde ud fra i udviklingen af tilbud. Overenskomster er - og bliver ved med at være - vores helligste værktøj, men de kan ikke stå alene når kun ca. 50% af vores medlemmer er dækket og mange aldrig har udsigt til at blive det.

Et andet sted, hvor vi kan bedre vilkårene for alle vores medlemmer, er på efteruddannelse. Flere og flere enten tvinges eller vælger selv at skifte branche eller blive selvstændige. Kravene til medlemmernes kompetencer bliver skarpere og ikke nok vælger efteruddannelse efter, hvad der efterspørges. Jeg ser gerne en øget indsats for at oplyse og vejlede vore medlemmer, så de kan forblive attraktive på et arbejdsmarked i opbrud.


Kvalitet på studiet og i det spæde arbejdsliv
De studerende og dimittenderne er fremtidens branche, og vi skal være det oplagte valg for alle mediestuderende i Danmark. Det bliver bl.a. vi ved at sikre bedre praktikvilkår for især kommunikationsområdet.

Vi skal arbejde for, at DMJX udfører langt grundigere kvalitetskontrol, gerne sammen med DJ. Endnu flere praktikpladser skal lønsikres under eksisterende aftaler, og så skal vi fortsat arbejde for at hæve startlønnen – for alles skyld. De unge er en uundværlig ressource, både som fagligt aktive, men også som forbundets fremtidige økonomiske eksistensgrundlag.


Konstruktiv forbundskultur
Sidst men ikke mindst, så skal vi stoppe med at slås internt. Vi er en fagforening, der organiserer bredt, og sådan skal vi agere. Vi skal være mere professionelle i vores politiske arbejde og styrke den faglige repræsentation i medlemsdemokratiet.

Det kræver ledelsesuddannelse til alle nuværende og fremtidige HB-medlemmer samt en indsats for at styrke- og udvikle kredse og grupper, så de bedre afspejler medlemssammensætningen. Vi skal rumme hinandens forskelle i alle led, så solidaritet igen bliver rygraden i forbundet.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk