Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kandidat til hovedbestyrelsesmedlem 2023-2025: Sus Falch

Sus Falch

Jens Astrup

Organisatorisk medlemskab

FreelanceGruppen

Hvad stiller Sus Falch op som?

Hovedbestyrelsesmedlem

Mærkesager

  • Alt der kan give medlemmerne et tryggere arbejdsliv.
  • Udmøntningen af DJs nye strategi for freelancere og selvstændige, så handlingerne hviler på resultaterne af DJs nye, store freelanceundersøgelse.
  • Mere oplysning til tillidsvalgte og medlemmer om det, DJ arbejder på, og resultater der opnås.
  • Revidering af DJs overenskomst- og aftalestrategi, til et stærkt værktøj, der sikrer nytænkning, strategisk brug af muligheder og kræfter plus inddragelse af medlemmer og deres repræsentanter.

Hvorfor stiller Sus Falch op?

Jeg har energi, tid og ideer til at fortsætte og udvikle arbejdet i DJs hovedbestyrelse, udvalg og andre repræsentationer, jeg måtte blive udpeget til, hvis jeg vælges.

Jeg vil være taknemmelig for at kunne arbejde med resultaterne af de forslag, jeg har stillet eller været med til at stille fx freelance-undersøgelsen og DJs nye strategi for freelancere og selvstændige.

Jeg forpligter mit til at arbejde konstruktivt, dialogbaseret og inkluderende for at skabe stærke resultater i fællesskab.

Det skal du vide om Sus Falch

Perioden 2021-23:
Formand for Trygt arbejdsliv-udvalget (rammer, aftaler og lovgivning), medlem af bestyrelserne i Mediernes Pension og Pressens Uddannelsesfond, arbejdsgruppe ny strategi for freelancere og selvstændige og medl. af Freelance Rights Expert Group i European Federation of Journalists.

Derudover:
Medl. af hovedbestyrelsen siden 2015, forperson for FreelanceGruppen 2014-23, tidl. tillidsrepræsentant. Selvstændig journalist og kommunikatør siden 1996, gift med Mogens, der er smed.