Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kandidat til hovedbestyrelsesmedlem 2023-2025: Per Schultz-Knudsen

Per Schultz-Knudsen

Lars Rasborg

Organisatorisk medlemskab

Mediehuset Randers

Hvad stiller Per Schultz-Knudsen op som?

Hovedbestyrelsesmedlem

Mærkesager

Vi skal være det naturlige forbund for alle kreative indenfor medier og kommunikation.

Arbejdet med overenskomster og aftaler, der sikrer løn og arbejdsforhold, skal have topprioritet.

Især skal der være fokus på aftaler for freelancere, soloselvstændige og kommunikatører, men vi skal også stå klar til at forsvare fastansatte, hvis arbejdsmiljø presses, eller som fyres fx pga. udlicitering.

TR og andre medlemmer skal kunne regne med hurtig hjælp og præcis rådgivning, når de henvender sig.

Hvorfor stiller Per Schultz-Knudsen op?

Jeg stiller op for at fortsætte arbejdet med at bevæge forbundet i en anden retning end den, det har udviklet sig i de seneste år. HB skal have mere fokus på det fagpolitiske arbejde, og medlemmernes dagligdag, og mindre på at drøfte forbundshus, internationalt samarbejde og andre temaer, der ikke direkte kommer medlemmerne eller de faglige aktive til gavn.

Der skal også være langt mere åbenhed i HB. Aldrig er der blevet holdt så mange lukkede møder som de seneste to år. Det skal minimeres.

Det skal du vide om Per Schultz-Knudsen

  • Faglig aktiv siden 1979
  • Tidl. landsformand for praktikanterne, kredsbestyrelsesmedlem og AMR.
  • 2009- fælles-TR for mediehusene i Ringkøbing-Skjern, Holstebro-Struer, Lemvig, Viborg, Århus og Randers.
  • 2017- SU-næstformand og koordinator for det tværfaglige TR-netværk i JFM.
  • 2017- HB-medlem (minus forår 2020)
  • 2021- Best.medl. i Pressens Uddannelsesfond og form. for udvalget Fag, Fremtid og Fællesskab
  • Journalist på Randers Amtsavis.
  • Gift på 42. år med Inge. Har to voksne børn og et barnebarn.

Uddybning af opstilling

Uddybning af opstilling til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse 2023-2025 Per Schultz-Knudsen