Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kandidat til hovedbestyrelsesmedlem 2023-2025: Benjamin Rothenborg Vibe

Benjamin Rothenborg Vibe

Benjamin Rothenborg Vibe

Organisatorisk medlemskab

O-gruppen

Hvad stiller Benjamin Rothenborg Vibe op som?

Hovedbestyrelsesmedlem

Mærkesager

Jeg vil arbejde for en fremtidssikring af Dansk Journalistforbund gennem et stærkt og aktivt fællesskab på tværs af fagligheder og ansættelsesformer, synliggørelse af fagforeningens værdi og en tydeligere ’fortælling’ om DJ-fællesskabet, et grønnere og mere bæredygtigt forbund, en forenkling af forbundets alt for komplicerede struktur og en højere grad af dialog, erfaringsudveksling og samarbejde med andre faglige organisationer om fælles løsninger på arbejdsmarkedet.

Hvorfor stiller Benjamin Rothenborg Vibe op?

Jeg genopstiller fordi, at jeg i den forløbne periode har været med til at sætte nogle skibe i søen, som jeg føler mig forpligtet til at få sejlet i havn. Det gælder ikke mindst mit forslag til delegeretmødet om grøn omstilling. Jeg brænder for fagene, fællesskaberne og forskellighederne i DJ, og jeg mener, at kan jeg bidrage til at gøre vores forbund stærkere gennem mine 12 års erfaring i fagbevægelsen, hvor jeg har arbejdet med journalistik, kommunikation og politisk interessevaretagelse.

Det skal du vide om Benjamin Rothenborg Vibe

Uddannet journalist fra SDU i 2012 (praktik på Ugebrevet A4 og i LO’s Info- og Pressegruppe). Har arbejdet som journalist, kommunikationskonsulent og SoMe-redaktør i Dansk El-Forbund i 10 år. Fællestillidsrepræsentant for 31 konsulenter og HK’ere i Dansk El-Forbund. Formand i Foreningen af Arbejdsmarkedsjournalister (FAJ), næstformand i O-gruppen (DJ), HB-medlem i AJKS. Tidligere skuespiller, overkonstabel, pølsemand, taxachauffør, kurer, salgsassistent og ølsælger. Lykkelig kolonihaveejer.

Uddybning af opstilling

Uddybning af opstilling til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse 2023-2025 Benjamin Rothenborg Vibe