Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB: Per Schultz-Knudsen

Per Schultz-Knudsen

Lars Rasborg

Kort om Per Schultz-Knudsen

  • Journalist på Randers Amtsavis siden 1985
  • Fællestillidsrepræsentant for de midtjyske mediehuse (tidl. Midtjyske Medier) under JFM siden 2009
  • HB-medlem siden 2017
  • Medlem af Overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalget (OAU) og formand for arbejdsgruppen vedr. nyt forbundsnavn.

Jeg søger om fornyelse af mit hverv som HB-medlem, fordi jeg meget gerne vil have mulighed for at arbejde videre med og færdiggøre det arbejde, som jeg efter det ordinære delegeretmøde fik betroet. Dels arbejdet med at sikre ordentlige arbejdsforhold og -vilkår for fastansatte og freelancere på alle vore fagområder samt en forbedret begyndelsesløn og goder som orlov, ferie m.v. for nyansatte på niveau med kolleger med højere anciennitet. Dels arbejdet omkring nyt navn til forbundet, som kan danne grundlag for en endelig beslutning herom på næste ordinære delegeretmøde – læs mere herom senere.

Efter min opfattelse er det vigtigt, at der i hovedbestyrelsen er medlemmer, der har deres baggrund i overenskomstdækkede arbejdspladser, og som derfor forstår vigtigheden af at sikre DJs medlemmer ordentlige arbejdsvilkår gennem kollektive aftaler. 

En stærk fagforening er en fagforening, hvor der hersker en stor fællesskabsfølelse. Det kræver, at alle medlemmer føler sig som ligeværdige medlemmer. Ingen må føle sig som mindreværdige eller andenrangs medlemmer. Det gælder både ude på de enkelte arbejdspladser, og det gælder internt i forbundet, uanset hvilken gren af det store medie- og kommunikationstræ man arbejder på.

Vi har desværre de senere år set overenskomster, der generelt bliver forringet, allerede tilkæmpede goder forsvinder, og nyansatte bliver dårligere stillet end de medlemmer, der allerede er ansat. Det skal vi have stoppet.

Senest har vi set min egen arbejdsplads, Jysk Fynske Medier, deklarere et lønstop og spekulere i at kunne holde den samlede lønsum i ro ved at udskifte højtlønnede ældre medarbejdere med nye lavtlønnede.  

Kravene til kolleger på ikke-overenskomstdækkede områder er stigende, og dermed stiger også behovet for at få forbedret og sikret deres arbejdsvilkår gennem overenskomster og aftaler. Det gælder ikke mindst for de mange kommunikatører. Derfor skal dette arbejde også intensiveres.

Men ikke kun fastansatte medlemmer skal have ordnede forhold. På arbejdsmarkedet generelt er der en fortsat stigende tendens til at gøre brug af vikarbureauer og løstansatte. På medieområdet viser det sig ved øget brug af tidsbegrænset ansættelse, tilknytning af freelancere og outsourcing til mindre produktionsselskaber. Det bliver ikke mindre de kommende år.

Min egen arbejdsplads, JFM, har således netop fyret 14 fotografer, nedlægger deres stillinger og vil næste år øge mediehusenes budget til freelancekøb, hvorefter JFMs ledelse forventer, at de fyrede fotografer vil arbejde for firmaet til en betydelig lavere aflønning. Det er JFM ikke ene om at spekulere i. 

Derfor har fastansatte, freelancere og arbejdsløse, der hutler sig igennem med korttidsansættelser, en fælles interesse i, at der skabes ordnede forhold for freelancere og vikarer, så arbejdsgiverne ikke kan spille os ud mod hinanden.

I nogle mediehuse har forudseende tillidsfolk allerede for nogle år siden sørget for at få brugen af freelancere og løstansatte reguleret i deres lokale overenskomster. Men det er desværre de færreste. Det skal vi have ændret.

Efter delegeretmødet meldte jeg mig til at stå i spidsen for drøftelserne om et nyt navn til vores forbund. Igennem alt for mange år er der blevet brugt energi på at diskutere, hvorvidt forbundets nuværende navn er dækkende for de fagområder, som vore medlemmer arbejder på, eller om det er muligt at finde et andet navn. På delegeretmødet i 2021 bør den diskussion finde sin afslutning – enten med vedtagelsen af et nyt navn eller beslutning om at fastholde det nuværende.

Det kræver et grundigt forarbejde, som alle medlemmer skal føle, at de har mulighed for at tage del i. Arbejdsgruppen, som jeg er formand for, har lagt en køreplan, som skal sikre, at der i god tid forud for delegeretmødet kan præsenteres et kvalificeret grundlag for debat og beslutning. Det arbejde håber jeg at kunne fortsætte. 


CV

Siden 1985 journalist på Randers Amtsavis
2017 –               Medlem af hovedbestyrelsen – Medlem af Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget (OAU) – Formanden for arbejdsgruppen vedr. nyt navn
2016-                Medlem af TR-gruppen i Jysk Fynske Medier – Koordinator for TR-netværket (alle faggrupper) – Næstformand for samarbejdsudvalget i Jysk Fynske Medier – medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for Jysk Fynske Medier
2015-            Medlem af DJ’s forhandlingsudvalg ved overenskomstforhandlingerne med DMA
2009-                 Fællestillidsmand (Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt ugeaviser)

1986-1990         Fællestillidsmand (Randers Amtsavis og Dagbladet Djursland)
1985-1986         Sikkerhedsrepræsentant, Randers Amtsavis
1983-1985         Medlem af bestyrelsen for daværende Kreds 3 (Fyn/Sydjylland)
1983-1984         Talsmand for de arbejdsløse på Fyn og i Sydjylland
1980-1981         Medlem af hovedbestyrelsen (repræsentant for LEU)
1980-1981         Landsformand for LandsElevUdvalget (journalistpraktikanter)
1979-1980         Medlem af bestyrelsen for elevkredsen (Kreds 4Y)

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk