Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB i DJ 2019-21: Karen Hedegaard

Karen Hedegaard

Jens Otto Emmich

Om Karen Hedegaard

  • Selvstændig grafisk designer
  • Bor og arbejder på Nørrebro i København
  • Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2011
  • Medlem af Hovedbestyrelsen i a-kassen AJKS siden 2015
  • Formand for DJ’s Arbejdsmarkedsudvalg (tidl. BLAF-udvalget) siden 2015
  • Medlem af bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond siden 2011
  • DJ's repræsentant i det fælles medlemsklagenævn for Bibliotekarforbundet, KS og DJ siden 2014
  • Kasserer i specialgruppen Visuelt Forum og redaktør af Visuelt Forums nyhedsbrev

Bedre trivsel
Arbejdslivet slider på os i medie- og kommunikationsbranchen: Vi stilles over for krav om konstante forandringer og omstillingsprocesser, og vi får stadigt vanskeligere ved at udføre vores opgaver på en måde, vi fagligt kan stå inde for. Utryghed, stress og dårlig trivsel kan blive konsekvensen, ligemeget om vi er fastansatte eller freelancere/selvstændige.

Det er vigtigt at holde arbejdsgiverne fast på ansvaret for et godt arbejdsmiljø, men vi skal også selv råbe vagt i gevær, når arbejdsmiljøet er under pres. Vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har en vigtig opgave i sammen at styrke indsatsen for et forbedret arbejdsmiljø, og det skal DJ støtte dem i. DJ skal i særlig grad være opmærksomme på at give freelancerne de nødvendige redskaber til at identificere og håndtere arbejdsmiljøproblemer.

Bekæmp digital chikane

DJ markerede kvindedagen den 8. marts med et arrangement om digital chikane, fordi det er et overtal af kvinder i medie- og kommunikationsbranchen, der rammes af chikane på mail eller sociale medier. Alle arbejdspladser bør have regler for, hvad man gør, hvis en medarbejder udsættes for digital chikane, og DJ skal have et beredskab til at gribe freelancere og selvstændige.

En særlig sårbar gruppe er studerende og praktikanter, der i yderste konsekvens risikerer at droppe ud af uddannelsen, hvis ikke uddannelsesstedet eller praktikpladsen formår at give dem den nødvendige støtte, når de rammes af digital chikane. Praktikvejlederuddannelsen er et vigtigt skridt på vejen, men DJ skal arbejde for, at arbejdsgiverne i højere grad tager ansvaret for praktikanterne på sig.

Flere tilbud til freelancere/selvstændige

Fagenes Fremtid har for nylig afleveret deres rapporter til DJ. De fine ord i rapporterne bliver dog først for alvor noget værd, når DJ udmønter rapporternes anbefalinger og fx går i gang med at opprioritere indsatsen for freelancere.

Vi beskriver ofte freelancerne som en homogen gruppe, men jeg vil påstå, at der er langt større forskelle på os freelancere, end der er på vores fastansatte kolleger, og den diversitet bør DJs tilbud afspejle. Jeg tror, at vi både finder dem, der tjener mindst, og dem, der tjener mest i DJ, blandt freelancerne. Vores arbejdsområder breder sig også vidt, fordi vi må bruge fantasien og opdyrke nicher, interesser og specialer, når vi skal finde vejen til den gode indtjening.

Men fælles for os frie fugle er, at vi skal drive en forretning. Vi skal opsøge nye kunder, pitche en idé, sælge en opgave, lave en samarbejdskontrakt, forhandle en pris, føre et regnskab og samtidig tage vare på vores eget arbejdsmiljø og trivsel. Det er vanvittigt spændende, men det kræver nogle kompetencer, som vi ikke lærte på vores uddannelse. Det skal DJ hjælpe os med.

Jeg vil arbejde for, at DJ i den kommende periode i endnu højere grad opruster indsatsen for freelancere og selvstændige. Det er helt nødvendigt for at holde vores branche oven vande og undgå prekarisering. Endvidere er et godt samarbejde og solidaritet mellem fastansatte og freelancere helt nødvendig – dårlige vilkår for freelancerne presser de fastansatte på deres vilkår.

Mere efteruddannelse

Efteruddannelse og kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet er bydende nødvendig for os i medie- og kommunikationsbranchen. I rapporterne fra Fagenes Fremtid foreslås det blandt andet, at de faglige organisationer inden for hhv. kommunikationsbranchen og de visuelle fag bør samarbejde om efteruddannelsesudbuddet. Det vil jeg opfordre DJ til at arbejde videre med i den kommende periode.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk