Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Sus Falch

Sus Falch

Per Daugaard

Fakta om Sus Falch

Før: Tillidsrepræsentant, medlem af hovedbestyrelsen, DJs forretningsudvalg, overenskomst- og aftaleudvalget, kommunikationspolitisk udvalg og beskæftigelses-, ligestillings-, arbejdsmiljø og freelance-udvalget – kort kaldet BLAF-udvalget

Medlem af hovedbestyrelsen i AJKS, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, Ophavsretsfondens bestyrelse og Mediernes pensions bestyrelse.

Nu: Medlem af hovedbestyrelsen, Freelance- og selvstændigeudvalget, udvalget for organisering og fastholdelse, Pressens Uddannelsfonds bestyrelse, Freelance Rights Expert Group i European Federation of Journalists, og forperson på 8. år for FreelancGruppen med over 2400 medlemmer, der er freelance, selvstændige, tidsbegrænset ansatte eller en kombination

Fremover: Forhåbentlig medlem af hovedbestyrelsen og udvalg under hovedbestyrelsen.

Selvstændig journalist og kommunikatør siden 1996, før det fastansat journalist og redaktionssekretær. Bor på Østerbro og Nordfalster, indvandret fra Vestjylland og gift med Mogens, der er smed.

Et bæredygtigt arbejdsliv

Delegeretmødet beslutter DJs fagpolitiske prioriteringer for de næste 2 år.

Til prioriteringerne hører også et idekatalog, og her må der løsningsmodeller og indsatser på bordet, som tager afsæt i viden og undersøgelser, så vi bruger DJs kræfter rigtigt.

Som selvstændig freelancer og forperson for FreelanceGruppen i DJ, har jeg set for mange freelancere, selvstændige, kombinatører og tidsbegrænset ansatte stå tilbage på perronen, når toget kørte med dem, der har de gode aftaler.

Men jeg har også oplevet tillidsrepræsentanter kæmpe for at forsvare deres overenskomstsikrede rettigheder. En kamp, der i dag også omfatter en kamp mod outsourcing af deres arbejde til underbetalte fotografer, grafikere, journalister, kommunikatører, bloggere og mange flere.

Jeg ser dygtige freelance-kolleger, der uanset faglighed eller arbejdsområder har svært ved at forhandle en fair pris for deres arbejde, så de kan holde ferie, spare op til pension, betale efteruddannelse og være syge så længe, at de bliver ordentligt raske. Det er ikke bæredygtigt – især ikke, hvis man er nyuddannet og ser ind i et arbejdsliv på de betingelser.

Det her arbejdsliv kan for alvor blive alles kamp mod alle – fastansatte mod frie, freelancer mod freelancer, selvstændig mod selvstændig, DJ-medlem mod DJ-medlem – og det MÅ DET IKKE. Der er allerede social dumping i mediebranchen. Den udvikling skal bremses.

Arbejdet for bedre vilkår for freelancere og selvstændige kan hurtigt blive tilfældigt, fordi udfordringerne hele tiden skifter, og der stilles krav om nye tiltag.

Det må ikke ske.

Derfor skal DJ hurtigere end hurtigt få eksekveret sin beslutning om en stor arbejdslivsundersøgelse til alle DJs freelancere og selvstændige. Det medfører ikke kun at de ansatte i DJ har det rigtige fokus, men også at de specialgruppe- og forenings-bestyrelser, som er ”medarbejderforeninger” for ikke ansatte, kan gøre en vigtig forskel, bruge deres tid rigtigt og være en stærk stemme for medlemmerne.

FreelanceGruppen har for nylig lavet en repræsentativ medlemsundersøgelse blandt gruppens flere end 2400 medlemmer af alle fagligheder. Den er naturligvis delt med DJ, og derfor er de løsninger til et mere bæredygtigt arbejdsliv, som jeg skitserer her, ikke fisket op af min personlige ønskebrønd, men bygger på viden:

DJ skal orkestrere et tættere samarbejde og større vidensdeling mellem specialgrupper og foreninger, så garvede repræsentanter kan hjælpe nye, vigtige dagsordener kan bredes ud og DJ få en stærkere stemme.

DJ skal arbejde målrettet politisk og kollektivt med andre om at fjerne uacceptabel diskrimination af ikke fastansatte på områderne: dagpenge, sygedagpenge og barsel.

DJ skal forbedre vilkårene for ikke ansatte i Mediernes Pensions aftale, så vi ikke falder ned mellem de stole, nogen synes, vi bør sidde på, og straffes for egne midler.

DJ skal understøtte klub-organiseringen af freelancere i forbindelse med de store mediearbejdspladser. Det har allerede skabt forbilledlige resultater for løn- og arbejdsvilkår freelancere imellem og styrket samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og freelancere.

DJ skal etablere ny mentor-ordning, hvor medlemmer hjælper medlemmer. Tiden løb fra den gamle, og forarbejdet til en ny er gjort, så de nødvendige beslutninger skal tages hurtigt.

DJ skal sørge for at vi taler om penge og at mange flere ved, hvad en freelancer/selvstændig skal ha’ for sit arbejde. Grundlaget skal bl.a. være DJs udvidede vejledende vilkår for en masse forskellige typer arbejde/opgaver, som er ved at blive udformet.

DJ og DJs nye hovedbestyrelse skal genbesøge de værdifulde rapporter Fagenes fremtid og Fremtidens forbund, så gode løsninger ikke bliver glemt.

Efter delegeretmødet begynder jeg at organisere freelancere, som arbejder for TV2 Regionerne, forud for overenskomstforhandlingerne, der begynder ingen længe.

Jeg håber, at du som delegeret også vil lade mig organisere noget af min tid til fagligt arbejde i DJs hovedbestyrelse.

Tak fordi du læste med.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk